2018-02-15 | Omvärldsnotiser 2018

JO kritiserar isolering på häkte

2018-02-15

I januari och februari 2017 gjorde Justitieombudsmannen, JO, oanmälda inspektioner på sju svenska häkten, rapporterar Ekot. 

Förvarstagna och vanliga häktade isoleras och berövas inte sällan sina rättigheter utan skäl, skriver JO och kallar situationen oacceptabel.

Läs delar ur JO:s sammanfattning i utlåtandet: 

“… Inspektionerna visar att förvarstagna utlänningar som placeras hos Kriminalvården vistas under avsevärt sämre förhållanden, och utan samma möjligheter att åtnjuta sina lagstadgade rättigheter, jämfört med de som är placerade i Migrationsverkets förvar. I häktet Huddinge placeras förvarstagna utlänningar ofta under liknande förhållanden som gäller för häktade med restriktioner. Det innebär att en förvarstagen kan vara inlåst i sitt bostadsrum 23 timmar om dygnet…

Häktesinspektionerna visar också att även häktade utan restriktioner är isolerade på ett sätt som motsvarar de förhållanden som gäller för häktade med restriktioner. Detär självfallet inte acceptabelt. Kriminalvården måste därför se till att dessa intagna uppmärksammas särskilt och utgångspunkten måste vara att de ska ges möjlighet att vistas i gemensamhet såvida det inte finns skäl att placera en intagen i avskildhetenligt 2 kap. 5 § häkteslagen. …”

Läs eller lyssna på Ekots inslag

Läs JO:s utlåtande


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget