2017-12-07 | Omvärldsnotiser 2017

Kapitel om frivilliga samhällsarbetare i kurslitteratur

2017-01-07 

Socialt arbete i civilsamhället – aktörer, former och funktioner, det är namnet på ny kurslitteratur från Lunds socialhögskola. Sist i boken finns ett kapitel om lagreglerade frivilliguppdrag där även RFS roll nämns.

Kapitlet om frivilliga samhällsarbetare är skrivet av professor Kerstin Svensson. Hon avslutar kapitlet med att konstatera att det är cirka en kvarts miljon människor som berörs av frivilliga samhällsarbetares insatser, som utförare eller mottagare, samt att det är ett område som förtjänar att det forskas mer kring. 

Boken ges ut av Studentlitteratur och vänder sig till dem som studerar socialt arbete och andra samhällsvetenskapliga ämnen, samt de som arbetar med eller är engagerade inom det civila samhällets organisationer. Redaktörer är Stig Linde och Roberto Scaramuzzino, båda verksamma vid Socialhögskolan i Lund. 

Läs mer här


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget