2017-12-07 | Omvärldsnotiser 2017

Kapitel om frivilliga samhällsarbetare i kurslitteratur

2017-01-07 

Socialt arbete i civilsamhället – aktörer, former och funktioner, det är namnet på ny kurslitteratur från Lunds socialhögskola. Sist i boken finns ett kapitel om lagreglerade frivilliguppdrag där även RFS roll nämns.

Kapitlet om frivilliga samhällsarbetare är skrivet av professor Kerstin Svensson. Hon avslutar kapitlet med att konstatera att det är cirka en kvarts miljon människor som berörs av frivilliga samhällsarbetares insatser, som utförare eller mottagare, samt att det är ett område som förtjänar att det forskas mer kring. 

Boken ges ut av Studentlitteratur och vänder sig till dem som studerar socialt arbete och andra samhällsvetenskapliga ämnen, samt de som arbetar med eller är engagerade inom det civila samhällets organisationer. Redaktörer är Stig Linde och Roberto Scaramuzzino, båda verksamma vid Socialhögskolan i Lund. 

Läs mer här


2017-12-27

Omvärldsnotiser 2017

Prisbasbelopp fastställt av regeringen

2017-12-27 Regeringen fastställde den 16 november 2017 inkomstbasbeloppet till 62 500 kronor och inkomstindex till 170,73. Läs mer på regeringens webbplats  ...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

Regeringsuppdrag gällande frihetsberövade barn

2017-12-22 Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse, lämna förslag på åtgärder i syfte att förbättra situationen för barn som frihetsberövas. Arbetet ska utföras i nära dialog med Barnombudsmannen, Polismyndigheten och Socialstyrelsen samt...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

FUB driver fall om kontaktperson

2017-12-22 FUB och Funktionsrätt Sveriges projekt "Från snack till verkstad" har överklagat ett beslut om kontaktperson till kammarrätten.  FUB skriver på sin webbplats att mannen som bor i en gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet, har haft kontaktperson...

Läs hela inlägget

Handlingar och information om årsmötet den 28 juni 2020

Nu kan du läsa handlingarna till RFS årsmöte. Datum för RFS Årsmöte är söndagen den 28 juni. Klicka på knappen här intill för mer information.