2019-03-22 | Omvärldsnotiser 2019

Kontaktperson kan stärka barns kulturella ursprung

2019-03-22

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd gällande barn i familjehem och deras umgänge med föräldrar och andra närstående. Värdet av insatsen kontaktperson nämns i två sammanhang i materialet.

Kontaktperson beskrivs som en möjlighet för barn med annan kulturell bakgrund att behålla kontakten med sitt kulturella ursprung. Läs mer sida 26.

Ibland har barnet behov av stöd vid umgänget med föräldrar. Dessa umgängesstödjare  kan vara kontaktpersoner vid umgänge som inter är anställda utan arvoderade som kvalificerade kontaktpersoner. Läs mer sida 64.

Information riktar sig i första hand till socialtjänstens personal. Utgångspunkten vid en familjehemsplacering är att barnet har rätt till umgänge med sina föräldrar och att barnets kontakt med närstående och hemmiljö bör främjas.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2019

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2019

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2019

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget