2019-03-22 | Omvärldsnotiser 2019

Kontaktperson kan stärka barns kulturella ursprung

2019-03-22

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd gällande barn i familjehem och deras umgänge med föräldrar och andra närstående. Värdet av insatsen kontaktperson nämns i två sammanhang i materialet.

Kontaktperson beskrivs som en möjlighet för barn med annan kulturell bakgrund att behålla kontakten med sitt kulturella ursprung. Läs mer sida 26.

Ibland har barnet behov av stöd vid umgänget med föräldrar. Dessa umgängesstödjare  kan vara kontaktpersoner vid umgänge som inter är anställda utan arvoderade som kvalificerade kontaktpersoner. Läs mer sida 64.

Information riktar sig i första hand till socialtjänstens personal. Utgångspunkten vid en familjehemsplacering är att barnet har rätt till umgänge med sina föräldrar och att barnets kontakt med närstående och hemmiljö bör främjas.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats


2019-04-17

Omvärldsnotiser 2019

Översyn av barnutredningar och ungdomshem

2019-04-17 Regeringen har beslutat om åtgärder för att se över HVB-hem (hem för vård och boende), kommunernas barn- och ungdomsärenden och ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse, SiS. Statskontoret får i uppdrag att genomföra en bred översyn av verksamheten vid SiS. Analysen ska syfta...

Läs hela inlägget


2019-04-17

Omvärldsnotiser 2019

Regeringen föreslår ungdomsövervakning

2019-04-17 Regeringen föreslår att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Påföljden ska användas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är ett tillräckligt  med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. Enligt förslaget ska domstol få...

Läs hela inlägget


2019-04-10

Omvärldsnotiser 2019

Statistik om kontaktperson enligt LSS

2019-04-10 Ny statistik från Socialstyrelsen visat att insatsen kontaktperson enligt LSS har ökat över tid, men legat  relativt oförändrat senaste åren.. År 2017 hade totalt 19 300 personer fått en kontaktperson. Statistiken visar att både antalet insatser enligt LSS och antalet personer...

Läs hela inlägget

Forum för frivilliga samhällsarbetare

Läs och diskutera frågor som rör ditt lagreglerade frivilliguppdrag. Välkommen!