2019-03-22 | Omvärldsnotiser 2019

Kontaktperson kan stärka barns kulturella ursprung

2019-03-22

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd gällande barn i familjehem och deras umgänge med föräldrar och andra närstående. Värdet av insatsen kontaktperson nämns i två sammanhang i materialet.

Kontaktperson beskrivs som en möjlighet för barn med annan kulturell bakgrund att behålla kontakten med sitt kulturella ursprung. Läs mer sida 26.

Ibland har barnet behov av stöd vid umgänget med föräldrar. Dessa umgängesstödjare  kan vara kontaktpersoner vid umgänge som inter är anställda utan arvoderade som kvalificerade kontaktpersoner. Läs mer sida 64.

Information riktar sig i första hand till socialtjänstens personal. Utgångspunkten vid en familjehemsplacering är att barnet har rätt till umgänge med sina föräldrar och att barnets kontakt med närstående och hemmiljö bör främjas.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats


2019-05-23

Omvärldsnotiser 2019

Gudrun: “Kontaktpersonen viktig”

2019-05-23 I ett inslag i TV4 intervjuas Gudrun om vad kontaktpersonen betyder för att bryta hennes isolering och om hennes insändare som fått stor spridning. Gudrun Kullgren Nilsson är beviljad två timmar kontaktperson i veckan, men har fått avslag på sin ansökan...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

JO kritiserar överförmyndare

2019-05-10 JO riktar kritik mot överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs för långsam hantering av ärenden om god man, uppger Ekuriren. Tidningen skriver att det var vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt 2017 som Justitieombudsmannen (JO) observerade ett uppenbart problem. I ett flertal...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

SVT lyfter ensamkommande flickor

2019-05-10 I nyhetsinslag på SVT intervjuas fyra kvinnor om att fly från kring och förtryck som ensamkommande tjej. En av kvinnorna, Masoumeh, medverkar även i RFS nya film om god man för ensamkommande barn. Se inslaget på SVT här Se RFS filmer som tagits...

Läs hela inlägget