2019-03-22 | Omvärldsnotiser 2019

Kontaktperson kan stärka barns kulturella ursprung

2019-03-22

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd gällande barn i familjehem och deras umgänge med föräldrar och andra närstående. Värdet av insatsen kontaktperson nämns i två sammanhang i materialet.

Kontaktperson beskrivs som en möjlighet för barn med annan kulturell bakgrund att behålla kontakten med sitt kulturella ursprung. Läs mer sida 26.

Ibland har barnet behov av stöd vid umgänget med föräldrar. Dessa umgängesstödjare  kan vara kontaktpersoner vid umgänge som inter är anställda utan arvoderade som kvalificerade kontaktpersoner. Läs mer sida 64.

Information riktar sig i första hand till socialtjänstens personal. Utgångspunkten vid en familjehemsplacering är att barnet har rätt till umgänge med sina föräldrar och att barnets kontakt med närstående och hemmiljö bör främjas.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats


2019-08-07

Omvärldsnotiser 2019

“En enorm kompetens och vilja i civilsamhället”

2019-08-07 Värdet av insatsen lekmannaövervakare diskuteras i senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim. Lekmannaövervakare fungerar som ett socialt stöd och blir en kontakt i civilsamhället, enligt frivårdsinspektör Lotta Helin. Men sedan Lotta började arbeta med arbetsmetoden Krimstics har hon inte haft en...

Läs hela inlägget


2019-08-06

Omvärldsnotiser 2019

“Viktigt att utveckla frivårdens arbete med lekmannaövervakare”

2019-08-06 Mimmi Agnevald Haugen, intervjuas i Omkrim om sin nya roll som RFS förbundsordförande. Varför har du tagit detta uppdrag? - Mitt hjärta klappar för de frivilliguppdrag som RFS representerar och jag har arbetat nära de lekmannaövervakare som förbundet organiserar i hela mitt...

Läs hela inlägget


2019-08-05

Omvärldsnotiser 2019

Utredning på godmansområdet tillsatt

2019-08-05 I juli kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Utredningen ser inte över hela systemet, utan fokuserar på de problem och brister som finns. Enligt regeringen bör ställföreträdarsystemet även fortsättningsvis bygga på det ideella inslaget. Utredarens förslag...

Läs hela inlägget