2019-03-22 | Omvärldsnotiser 2019

Kontaktperson kan stärka barns kulturella ursprung

2019-03-22

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd gällande barn i familjehem och deras umgänge med föräldrar och andra närstående. Värdet av insatsen kontaktperson nämns i två sammanhang i materialet.

Kontaktperson beskrivs som en möjlighet för barn med annan kulturell bakgrund att behålla kontakten med sitt kulturella ursprung. Läs mer sida 26.

Ibland har barnet behov av stöd vid umgänget med föräldrar. Dessa umgängesstödjare  kan vara kontaktpersoner vid umgänge som inter är anställda utan arvoderade som kvalificerade kontaktpersoner. Läs mer sida 64.

Information riktar sig i första hand till socialtjänstens personal. Utgångspunkten vid en familjehemsplacering är att barnet har rätt till umgänge med sina föräldrar och att barnets kontakt med närstående och hemmiljö bör främjas.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats


2019-12-19

Omvärldsnotiser 2019

Höjt arvode för biträdande övervakare

2019-12-19 Kriminalvården har nyligen gjort en översyn av arvoden för bland annat biträdande övervakare. Arvodet höjs från 250 kronor per månaden till 290 kronor per månad. Kostnadsersättningen på 250 kronor per månad höjs till 290 kronor per månad. 90 kronor kan ges...

Läs hela inlägget


2019-12-03

Omvärldsnotiser 2019

God man överklagade avslag om kontaktperson

2019-12-03 Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterar i en dom att även personer som bor på särskilt boende kan ha rätt att behålla insatsen kontaktperson. Den klagande har tidigare beviljats insatsen kontaktperson enligt LSS från stadsdelsnämnden. Nämnden avslog senare en ansökan om samma insats...

Läs hela inlägget


2019-09-16

Omvärldsnotiser 2019

“De frivilligas insatser måste synliggöras”

2019-09-16 Mimmi Agnevald Haugen intervjuas av Familjehemmet.se. I artikeln berättar hon om förbundet, behovet av förbättrat stöd för uppdragstagarna och att syftet med verksamheten ytterst är att de som är i behov av stödet ska få en rättssäker insats. – De frivilligas...

Läs hela inlägget

Handlingar och information om årsmötet den 28 juni 2020

Nu kan du läsa handlingarna till RFS årsmöte. Datum för RFS Årsmöte är söndagen den 28 juni. Klicka på knappen här intill för mer information.