2018-03-02 | Omvärldsnotiser 2018

Kriminalvården ger medborgarlöfte

2018-03-02

Kriminalvården skriver på sin webbplats att myndigheten tillsammans med Polisen, stadsdelsförvaltningen och ytterligare aktörer avger ett löfte till invånarna i Biskopsgården och Västra Hisingen i Göteborg.

Medborgarlöftet innebär att Kriminalvården lovar att tillsammans med Västra Hisingens stadsdelsförvaltning och Polisen samarbeta tätare kring dem som vill lämna en kriminell livsstil. I medborgarlöftet, som gäller från mars och ett år, framåt lovas medborgarna även en fortsatt hög polisiär närvaro, utökad kameraövervakning, invånarråd och blåljusutbildning till alla elever i årskurs åtta för att nämna ytterligare exempel.

Läs mer på Krimnalvårdens webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget