2021-05-20 | Omvärldsnotiser 2021

Kriminalvården lyfter fram RFS frivårdsturné


I senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim omnämns RFS frivårdsturné.

– Tanken är att informera om biträdande övervakares behov i uppdraget och att föra samman frivårdskontoren med lokalföreningarna. Genom diskussioner hoppas vi kunna hitta olika lösningar. Vi börjar med Gävle och kör digitalt till en början, säger Märta Frank, RFS ombudsman inom kriminalvårdsområdet till tidningen.

Andelen biträdande övervakare har minskat de senaste åren, samtidigt som behovet av frivilliginsatsen är fortsatt stort. Kriminalvården har därför inlett ett arbete med en treårig handlingsplan för att vända trenden – ett arbete RFS stöttar. Bland genom frivårdsturnén.

Vill du läsa mer om RFS frivårdsturné och Kriminalvårdens satsning på biträdande övervakare?

Läs vår tidigare artikel på temat:
Kriminalvården satsar på biträdande övervakare


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2021

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2021

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2021

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget