2021-05-20 | Omvärldsnotiser 2021

Kriminalvården lyfter fram RFS frivårdsturné


I senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim omnämns RFS frivårdsturné.

– Tanken är att informera om biträdande övervakares behov i uppdraget och att föra samman frivårdskontoren med lokalföreningarna. Genom diskussioner hoppas vi kunna hitta olika lösningar. Vi börjar med Gävle och kör digitalt till en början, säger Märta Frank, RFS ombudsman inom kriminalvårdsområdet till tidningen.

Andelen biträdande övervakare har minskat de senaste åren, samtidigt som behovet av frivilliginsatsen är fortsatt stort. Kriminalvården har därför inlett ett arbete med en treårig handlingsplan för att vända trenden – ett arbete RFS stöttar. Bland genom frivårdsturnén.

Vill du läsa mer om RFS frivårdsturné och Kriminalvårdens satsning på biträdande övervakare?

Läs vår tidigare artikel på temat:
Kriminalvården satsar på biträdande övervakare


2021-07-09

Omvärldsnotiser 2021

RFS bjuder in justitieministern till möte

RFS har bjudit in justitieminister Morgan Johansson till ett samtal om hur frivilliga samhällsarbetare kan bidra i de lagreglerade uppdragen. Detta med anledning av den senaste tidens debatt om biträdande övervakare liksom utredningen Gode män och förvaltare – en översyn. Här...

Läs hela inlägget


2021-06-29

Omvärldsnotiser 2021

Film om stödpersonsuppdraget

Vill du veta mer om hur det är att vara stödperson? Då kan du gå in på Västra Götalandsregionens vårdgivarwebb och se deras informationsfilm om uppdraget. Där berättar bland annat stödpersonen Benedict om sina erfarenheter. Till filmen finns också tillhörande...

Läs hela inlägget


2021-05-05

Omvärldsnotiser 2021

Nu redovisas godmansutredningen

  Idag publiceras utredningen Gode män och förvaltare – en översyn. RFS har deltagit i utredningens referensgrupp och fört fram förbundets synpunkter och förslag för ett rättssäkert system för såväl huvudmän som ställföreträdare. Enskilda medlemmar i RFS lokalföreningar har också bidragit med...

Läs hela inlägget