2021-05-20 | Omvärldsnotiser 2021

Kriminalvården lyfter fram RFS frivårdsturné


I senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim omnämns RFS frivårdsturné.

– Tanken är att informera om biträdande övervakares behov i uppdraget och att föra samman frivårdskontoren med lokalföreningarna. Genom diskussioner hoppas vi kunna hitta olika lösningar. Vi börjar med Gävle och kör digitalt till en början, säger Märta Frank, RFS ombudsman inom kriminalvårdsområdet till tidningen.

Andelen biträdande övervakare har minskat de senaste åren, samtidigt som behovet av frivilliginsatsen är fortsatt stort. Kriminalvården har därför inlett ett arbete med en treårig handlingsplan för att vända trenden – ett arbete RFS stöttar. Bland genom frivårdsturnén.

Vill du läsa mer om RFS frivårdsturné och Kriminalvårdens satsning på biträdande övervakare?

Läs vår tidigare artikel på temat:
Kriminalvården satsar på biträdande övervakare


2021-05-05

Omvärldsnotiser 2021

Nu redovisas godmansutredningen

  Idag publiceras utredningen Gode män och förvaltare – en översyn. RFS har deltagit i utredningens referensgrupp och fört fram förbundets synpunkter och förslag för ett rättssäkert system för såväl huvudmän som ställföreträdare. Enskilda medlemmar i RFS lokalföreningar har också bidragit med...

Läs hela inlägget


2021-02-19

Omvärldsnotiser 2021

Senarelagd redovisning för ställföreträdarutredning

I juli 2019 kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning...

Läs hela inlägget


2021-02-12

Omvärldsnotiser 2021

Ny poddserie från Kriminalvården

Kriminalvården har skapat en ny poddserie: Utan att passera gå. Podden har sex delar som släpps veckovis, och tre av dem finns redan publicerade. Bland annat handlar ett av avsnitten om frivården. – Vi vet att många är nyfikna på en...

Läs hela inlägget