2021-05-20 | Omvärldsnotiser 2021

Kriminalvården lyfter fram RFS frivårdsturné


I senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim omnämns RFS frivårdsturné.

– Tanken är att informera om biträdande övervakares behov i uppdraget och att föra samman frivårdskontoren med lokalföreningarna. Genom diskussioner hoppas vi kunna hitta olika lösningar. Vi börjar med Gävle och kör digitalt till en början, säger Märta Frank, RFS ombudsman inom kriminalvårdsområdet till tidningen.

Andelen biträdande övervakare har minskat de senaste åren, samtidigt som behovet av frivilliginsatsen är fortsatt stort. Kriminalvården har därför inlett ett arbete med en treårig handlingsplan för att vända trenden – ett arbete RFS stöttar. Bland genom frivårdsturnén.

Vill du läsa mer om RFS frivårdsturné och Kriminalvårdens satsning på biträdande övervakare?

Läs vår tidigare artikel på temat:
Kriminalvården satsar på biträdande övervakare


2021-12-14

Omvärldsnotiser 2021

RFS remissvar: Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

RFS har fått möjlighet att yttra sig över promemorian Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda, en ny lagstiftning där Kriminalvården ges ökade möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda.  Lagändringarna föreslås träda i kraft den...

Läs hela inlägget


2021-11-17

Omvärldsnotiser 2021

RFS-medlem intervjuad av Kriminalvården

Nu kan du läsa om pensionerade polisen Alf Svensk, biträdande övervakare och medlem i Söderhamns Frivilliga samhällsarbetare, på Kriminalvårdens hemsida. Där berättar han om sitt uppdrag och varför det ideella engagemanget är viktigt. - Jag försöker morska upp de jag möter,...

Läs hela inlägget


2021-10-07

Omvärldsnotiser 2021

Utredning ska granska SiS- och HVB-hem

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning för att granska förhållandena på SiS- och HVB-hem. Bland annat ska man se över och säkerställa personalens kompetens. Detta efter flera larm om missförhållanden på hem för vård och boende (HVB) och på Statens institutionsstyrelse...

Läs hela inlägget