2018-11-20 | Omvärldsnotiser 2018

Kriminalvården ska öka antalet platser

2018-11-20

Kriminalvården bygger ut för att öka antalet platser på tretton orter runt om i landet, skriver myndigheten på sin webbplats.

De verksamhetsställen som berörs är anstalterna Hall, Kumla, Rödjan, Skenäs, Skogome, Skänninge, Storboda, Sörbyn och Österåker samt häktena i Borås, Halmstad, Gävle och Kristianstad.
– Det är ett nytt läge för svensk kriminalvård. Vi väljer nu att bygga ut och bygga nytt för att öka antalet platser i anstalter och häkten, säger generaldirektör Nils Öberg.

Sedan tidigare är utbyggnader av anstalterna Västervik, Hall, Sagsjön och Tidaholm beslutade och nya häkten är under byggnation i Östersund och Sala.

Kriminalvården avser också bygga en ny anstalt med cirka 300 platser i Malmöregionen.

Läs artikeln på Kriminalvårdens webbplats


2018-12-21

Omvärldsnotiser 2018

Utvärdering av frivårdens samtalsmetod

2018-12-21 Kriminalvårdens frivård har senaste åren infört den forskningsbaserade metoden KRIMSTICS. Implementeringen föregicks av en försöksverksamhet 2011-2013, som nu utvärderats. Projektet innefattade två delstudier där den första, Studie 1, syftade till att utvärdera frivårdsinspektörers följsamhet till metoden och på så vis arbeta med...

Läs hela inlägget


2018-12-19

Omvärldsnotiser 2018

Utredning föreslår att straffrabatt för unga tas bort

2018-12-19 Utredningen Slopad straffrabatt lämnades till regeringen igår. Utredningen föreslår bland att den så kallade straffrabatten, så att den inte längre ska gälla myndiga lagöverträdare (18-20 år). Utredningen har också övervägt olika modeller för straffmätning och påföljdsval för lagöverträdare i åldern 15–17 år....

Läs hela inlägget


2018-12-12

Omvärldsnotiser 2018

Avgift för dröjsmål med kontaktperson

2018-12-12 Ivo har beslutat att en kommun ska böta 10 000 kronor i skadestånd för att tillsättande av kontaktperson dragit ut på tiden, skriver tidningen Folkbladet. Det handlar om en man som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)...

Läs hela inlägget