2017-05-29 | Omvärldsnotiser 2017

Kriminalvårdens statistik för återfall i brott

2017-05-29

Den nedåtgående trenden för återfall i brott håller i sig, skriver Kriminalvården i ett pressmeddelande. Idag släpps myndighetens statistikrapport KOS. 

Kriminalvården skriver på sin webbplats att sedan 1999 har andelen kriminalvårdsklienter som återfaller i brott som ger ny kriminalvårdspåföljd minskat med tretton procentenheter. 31 procent av de som avtjänat fängelsepåföljd eller påbörjat frivårdspåföljd 2011 återföll inom tre år.  Av dem som lämnade anstalt eller påbörjade en frivårdspåföljd under 2013 återföll 29 procent inom tre år.

KOS redovisas även strafflängder för dem som skrevs in i anstalt. Drygt tre av fyra nyintagna som skrevs in 2016 hade en strafftid på ett år eller mindre. Var femte hade ett fängelsestraff på endast en månad eller mindre.

Läs mer på Kriminalvårdens webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget