2017-06-09 | Omvärldsnotiser 2017

Kvinna i serviceboende nekad kontaktperson

2017-06-09

Zeteo nyheter skriver att Kammarrätten i Göteborg gav kommunen rätt som avslagit ansökan om kontaktperson. 

Enligt kommunen var hennes behov av social samvaro tillgodosedda eftersom hon bodde med en sambo i ett serviceboende, hade hemtjänst, god man, daglig verksamhet och bekanta. Kvinnan överklagade bland annat för att hon inte kunde delta i serviceboendets aktiviteter om inte hennes sambo var med och fick rätt i förvaltningsrätten. Kammarrätten menade att eftersom hon nu beviljats bostad med särskild service kan hon fullt ut delta i boendets aktiviteter och behöver ingen kontaktperson.

Målnummer:129-17


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget