2019-06-27 | Omvärldsnotiser 2019

Livsförändringar leder till engagemang

2019-06-27

Nu är årets rapport Volontärbarometern från Volontärbyrån om ideellt engagemang klar. Rapporten ger en bild vem som engagerar sig ideellt, vad som är drivkraften i engagemanget med mera.

Rapporten baseras framförallt på en enkät till de som under 2018 sökte volontäruppdrag via Volontärbyrån.

Några urklipp från rapporten:

Livsförändringar leder till engagemang. Volontärerna nämner också anledningar som att känna skuldkänslor för hur bra man själv har det och därför ser det som en plikt att bidra till samhället och hjälpa andra. Flera vittnar också om att en katalysator är då något förändras i livet – pensionering, flytt, barn som flyttar ut eller skilsmässa. Livsförändringen gör att man nu ser det som ett bra tillfälle att ta steget att engagera sig ideellt.

Minskat intresse för distansuppdrag. Vi har även frågat om intresset för att engagera sig på distans/digitalt och 19 procent säger att de gärna skulle välja en sådan form av engagemang. Sett över tid är detta en minskning med över 30 procentenheter jämfört med för fem år sedan. Kanske har den ökade digitaliseringen lett till en större längtan att träffa andra människor fysiskt för att känna gemenskap? Samtidigt kan engagemang på distans leda till en ökad möjlighet att engagera sig, även om en inte kan ta sig till en fysisk plats, exempelvis för människor med funktionsnedsättning.

Styrelse- och ledaruppdrag lockar unga. Ungefär var femte har engagerat sig i styrelse- och ledaruppdrag. Bland de under 25 år är det så många som var fjärde (27 procent) jämfört med 17 procent bland de över 25 år. 44 procent av de unga säger också att de kan tänka sig att ta på sig den här typen av uppdrag framöver.

Läs mer på Volontärbyråns webbplats

Här kommer du direkt till rapporten Volontärbarometern


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2019

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2019

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2019

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget