2019-06-27 | Omvärldsnotiser 2019

Livsförändringar leder till engagemang

2019-06-27

Nu är årets rapport Volontärbarometern från Volontärbyrån om ideellt engagemang klar. Rapporten ger en bild vem som engagerar sig ideellt, vad som är drivkraften i engagemanget med mera.

Rapporten baseras framförallt på en enkät till de som under 2018 sökte volontäruppdrag via Volontärbyrån.

Några urklipp från rapporten:

Livsförändringar leder till engagemang. Volontärerna nämner också anledningar som att känna skuldkänslor för hur bra man själv har det och därför ser det som en plikt att bidra till samhället och hjälpa andra. Flera vittnar också om att en katalysator är då något förändras i livet – pensionering, flytt, barn som flyttar ut eller skilsmässa. Livsförändringen gör att man nu ser det som ett bra tillfälle att ta steget att engagera sig ideellt.

Minskat intresse för distansuppdrag. Vi har även frågat om intresset för att engagera sig på distans/digitalt och 19 procent säger att de gärna skulle välja en sådan form av engagemang. Sett över tid är detta en minskning med över 30 procentenheter jämfört med för fem år sedan. Kanske har den ökade digitaliseringen lett till en större längtan att träffa andra människor fysiskt för att känna gemenskap? Samtidigt kan engagemang på distans leda till en ökad möjlighet att engagera sig, även om en inte kan ta sig till en fysisk plats, exempelvis för människor med funktionsnedsättning.

Styrelse- och ledaruppdrag lockar unga. Ungefär var femte har engagerat sig i styrelse- och ledaruppdrag. Bland de under 25 år är det så många som var fjärde (27 procent) jämfört med 17 procent bland de över 25 år. 44 procent av de unga säger också att de kan tänka sig att ta på sig den här typen av uppdrag framöver.

Läs mer på Volontärbyråns webbplats

Här kommer du direkt till rapporten Volontärbarometern


2019-09-16

Omvärldsnotiser 2019

“De frivilligas insatser måste synliggöras”

2019-09-16 Mimmi Agnevald Haugen intervjuas av Familjehemmet.se. I artikeln berättar hon om förbundet, behovet av förbättrat stöd för uppdragstagarna och att syftet med verksamheten ytterst är att de som är i behov av stödet ska få en rättssäker insats. – De frivilligas...

Läs hela inlägget


2019-08-30

Omvärldsnotiser 2019

“Direktiven för godmansutredning för försiktiga”

2019-08-30 I en debattartikel i Dagens nyheter skriver fyra liberaler att direktiven för den nya godmansutredningen är för försiktiga. Dessa krav ställer de liberala politikerna på den kommande lagstiftningen: Att upprättandet av och villkoren för de kommunala förvaltningsenheter vars anställda är ställföreträdare...

Läs hela inlägget


2019-08-30

Omvärldsnotiser 2019

Överförmyndare vill ha nationell myndighet

2019-08-30 Överförmyndarnämnden i Malmö föreslår i en debattartikel i Dagens samhälle att det  bildas en central, nationell myndighet med ansvar för överförmyndarfrågor. Ett av uppdragen för den nytillsatta godmansutredningen är att ta ställning till hur tillsynen av överförmyndarna och tillsynsvägledningen ska vara...

Läs hela inlägget