2019-06-27 | Omvärldsnotiser 2019

Livsförändringar leder till engagemang

2019-06-27

Nu är årets rapport Volontärbarometern från Volontärbyrån om ideellt engagemang klar. Rapporten ger en bild vem som engagerar sig ideellt, vad som är drivkraften i engagemanget med mera.

Rapporten baseras framförallt på en enkät till de som under 2018 sökte volontäruppdrag via Volontärbyrån.

Några urklipp från rapporten:

Livsförändringar leder till engagemang. Volontärerna nämner också anledningar som att känna skuldkänslor för hur bra man själv har det och därför ser det som en plikt att bidra till samhället och hjälpa andra. Flera vittnar också om att en katalysator är då något förändras i livet – pensionering, flytt, barn som flyttar ut eller skilsmässa. Livsförändringen gör att man nu ser det som ett bra tillfälle att ta steget att engagera sig ideellt.

Minskat intresse för distansuppdrag. Vi har även frågat om intresset för att engagera sig på distans/digitalt och 19 procent säger att de gärna skulle välja en sådan form av engagemang. Sett över tid är detta en minskning med över 30 procentenheter jämfört med för fem år sedan. Kanske har den ökade digitaliseringen lett till en större längtan att träffa andra människor fysiskt för att känna gemenskap? Samtidigt kan engagemang på distans leda till en ökad möjlighet att engagera sig, även om en inte kan ta sig till en fysisk plats, exempelvis för människor med funktionsnedsättning.

Styrelse- och ledaruppdrag lockar unga. Ungefär var femte har engagerat sig i styrelse- och ledaruppdrag. Bland de under 25 år är det så många som var fjärde (27 procent) jämfört med 17 procent bland de över 25 år. 44 procent av de unga säger också att de kan tänka sig att ta på sig den här typen av uppdrag framöver.

Läs mer på Volontärbyråns webbplats

Här kommer du direkt till rapporten Volontärbarometern


2019-05-23

Omvärldsnotiser 2019

Gudrun: “Kontaktpersonen viktig”

2019-05-23 I ett inslag i TV4 intervjuas Gudrun om vad kontaktpersonen betyder för att bryta hennes isolering och om hennes insändare som fått stor spridning. Gudrun Kullgren Nilsson är beviljad två timmar kontaktperson i veckan, men har fått avslag på sin ansökan...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

JO kritiserar överförmyndare

2019-05-10 JO riktar kritik mot överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs för långsam hantering av ärenden om god man, uppger Ekuriren. Tidningen skriver att det var vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt 2017 som Justitieombudsmannen (JO) observerade ett uppenbart problem. I ett flertal...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

SVT lyfter ensamkommande flickor

2019-05-10 I nyhetsinslag på SVT intervjuas fyra kvinnor om att fly från kring och förtryck som ensamkommande tjej. En av kvinnorna, Masoumeh, medverkar även i RFS nya film om god man för ensamkommande barn. Se inslaget på SVT här Se RFS filmer som tagits...

Läs hela inlägget