2017-09-22 | Omvärldsnotiser 2017

Lund samarbetar kring frivilliga

2017-09-22

Lunds kommun har, inspirerad av RFS metodbok, tillsatt en arbetsgrupp som arbetar gemensamt kring utveckling av de frivilliga samhällsarbetarna.

I dagsläget är det överförmyndare, socialtjänst och lokalförening som ingår i arbetsgruppen, men gruppen önskar att frivård och patientnämnd kan vara en del av samarbetet längre fram. Lunds frivilliga samhällsarbetare tog initiativet till samarbetet och är en viktig motor för det pågående utvecklingsarbetet. 

Arbetsgruppens utredning och förslag har nu godkänts av överförmyndarnämnden och skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ladda ner arbetsgruppen utredning. 

Ladda ner RFS metodbok


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget