2017-06-07 | Omvärldsnotiser 2017

Man med kontaktperson beviljades ej ledsagare

2017-06-07

Kammarrätten i Sundsvall gav omsorgsnämnden rätt som nekat man ledsagare för utlandsresa, skriver Zeteo nyheter. 

Zeteo nyheter skriver: “En man i behov av ledsagning för att kunna resa utomlands nekats bistånd enligt SoL för detta. När Omsorgsnämnden i Borlänge nekade honom ledsagningen överklagade han beslutet och vann bifall i förvaltningsrätten. Men nu fastställer kammarrätten nämndens beslut. Mannen är redan beviljad kontaktperson och kan delta i kommunens dagverksamhet. Den sökta insatsen bedöms därför inte som nödvändigt för att han ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå.”

Mål 88-17


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget