2017-04-04 | Omvärldsnotiser 2017

Metod för insluss efter anstalt

2017-04-04

Regeringens utredare Ann Holm Gulati lämnade idag förslag på en metod för inslussning från anstalt. Förslaget innebär att intagna som vill sluta begå brott får möjlighet att delta i ett inslussnings-program efter villkorlig frigivning från anstalt, under tiden de står under övervakning.

I rapporten lyfts värdet av lekmannaövervakare. Rapporten föreslår att det i inslussprogrammet ska finnas en stödperson som är lekman. 

– Förslaget handlar om att alla som har möjlighet och ansvar att göra insatser för att förebygga återfall i brott ska fortsätta göra det – fast tillsammans och samordnat. Det är min förhoppning att den arbetsmodell som föreslås här ska vara en hjälp på vägen. Det krävs också att styrningen av de inblandade verksamheterna är inriktad på samverkan och helhetsresultat, säger utredaren Anne Holm Gulati, i ett pressmeddelande på regeringens webbplats. 

Läs mer och ladda ner rapporten här


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget