2018-04-11 | Omvärldsnotiser 2018

Minister om förbättringar i godmanssystemet

2018-04-11

På SVT Nyheter kommenterar biträdande justitieminister Heléne Fritzon regeringens skrivelse till Riksrevisionen om godmanssystemet. 

I artikeln uppger Helén Fritzon att någon stor utredning inte kommer att göras. Istället förbereder nu Regeringskansliet att ge olika myndigheter i uppdrag att förbättra tillsynen.

– Vi har redan mycket av underlaget för att kunna fatta de här besluten, säger hon.

Läs mer på SVT:s webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget