2017-09-04 | Omvärldsnotiser 2017

Ministern vill inte ha professionella gode män

2017-09-04 

Migrationsminister Heléne Fritzon (S) tog på fredagen emot en utredning från länsstyrelserna med förslag för att stärka kontrollerna av gode män, uppger Svt. Hon avvisar utredningens förslag om att utreda om systemet ska professionaliseras.

– Jag ser ju tydliga fördelar med att vi har det system som vi har idag. Man är lokalt förankrad och man är tillgänglig utanför kontorstid för att stödja och hjälpa. Att bygga upp en sån organisation är också väldigt resurskrävande, säger Heléne Fritzon (S) i Svt.

Läs eller lyssna på inslaget på Svt här

Läs eller lyssna på Svt:s inslag om utredningen här


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget