2017-09-20 | Omvärldsnotiser 2017

Nej till fortsatt kontaktperson för ensamkommande

2017-09-20

Kammarrätten i Stockholm anser att en nu vuxen ensamkommande inte längre är i behov av kontaktperson. De bifaller därmed nämndens avslagsbeslut, det skriver Zeteo nyheter.

Zeteo nyheter skriver så här: “Den idag 20-årige mannen kom som ensamkommande till Sverige 2013 och enligt personal på yrkesskolan han går på har den beviljade insatsen kontaktperson spelat en stor roll för hans möjlighet att prestera i skolan och klara sig i samhället i övrigt. Kammarrätten ifrågasätter inte att kontaktpersonen har inneburit en stor trygghet för 20-åringen men han har nu bott i Sverige relativt länge och klarar sig bra i skolan och samhället. På hans boende finns personal han kan vända sig till och han är dessutom numera vuxen.”

Målnummer:2092-17 


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget