2018-02-21 | Omvärldsnotiser 2018

Ny överenskommelse tagen

2018-02-21

Nu är en ny överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå tagen. 

Denna ersätter den tidigare Överenskommelsen inom det sociala området. Den nya överenskommelsen öppnar för dialog och samråd inom fler sakpolitiska områden.

– Den här överenskommelsen banar väg för en förbättrad dialog och samverkan med det civila samhället, därför har regeringen varit angelägen om att kunna sluta denna överenskommelse, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i regeringens pressmeddelande. 

– Det civila samhällets organisationer gör stora insatser i Sverige, inom många arenor. För att det offentliga ska kunna göra sitt jobb behövs civilsamhällets kunskaper och perspektiv. Den här överenskommelsen lägger grunden till det, säger ministern fortsatt.

Läs mer på regeringens webbsida

Läs även om nyheten på Overenskommelsen.se 


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget