2021-02-12 | Omvärldsnotiser

Ny poddserie från Kriminalvården

Kriminalvården har skapat en ny poddserie: Utan att passera gå. Podden har sex delar som släpps veckovis, och tre av dem finns redan publicerade. Bland annat handlar ett av avsnitten om frivården.

– Vi vet att många är nyfikna på en värld som de flesta aldrig får se, men som är viktig för ett tryggare och säkrare samhälle. Varje år behöver vi 1 800 sommarvikarier och vi bygger ut vår verksamhet och anställer nya medarbetare runt om i landet. Och vi behöver på olika sätt berätta om vår verksamhet. Poddlyssnandet ökar hela tiden och här har vi chansen att nå samhällsintresserade människor med ett genomarbetat och spännande innehåll, säger projektledare Karin Casslén på Kriminalvårdens hemsida.

Lyssna på podden genom att klicka här. Den finns också där andra poddar finns.


2021-02-19

Omvärldsnotiser

Senarelagd redovisning för ställföreträdarutredning

I juli 2019 kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning...

Läs hela inlägget


2020-11-19

Omvärldsnotiser

RFS första digitala besöksgruppskonferens

Den 14 november hölls RFS årliga besöksgruppskonferens – för första gången digitalt. Fokus för årets konferens var kunskapsinhämtning och medlemmarna fick lyssna på tre föreläsningar på temat ungdoms- och gängkriminalitet. Att inte ställa in – utan ställa om. Det var en...

Läs hela inlägget


2020-11-12

Omvärldsnotiser

Workshop i godmansutredningen

Den 8:e oktober deltog RFS i en workshop för regeringens pågående översyn av ställföreträdarsystemet. – Syftet är att ge mervärde till utredningen och föra fram ställföreträdarnas syn på utmaningar och svårigheter, säger Elin Molander, ombudsman på RFS. Under workshopen diskuterades bland annat...

Läs hela inlägget