2017-02-28 | Omvärldsnotiser 2017

Ny statistik om kontaktperson

2017-02-28

Antalet barn och vuxna som fått insatsen kontaktpersoner enligt LSS har legat stabilt på cirka 19 500 mellan 2009-2015 enligt ny lägesrapport från Socialstyrelsen. 

Antalet barn och vuxna med funktionsnedsättning som enligt SoL fått insatsen kontaktperson/-familj var totalt cirka 4 350 under 2015. Här finns det ingen uppgift kring hur antalet ändrat sig över tid. 

I rapporten framkommer också att att de totala insatserna för barn med funktionsnedsättning minskat under de senaste åren.

Läs mer i Socialstyrelsens rapport

I Socialstyrelsens nya podd finns även ett avsnitt om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Lyssna på podden här


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget