2018-08-28 | Omvärldsnotiser 2018

Nya riktlinjer för Kriminalvårdens samverkan med civilsamhället

2018-08-28

Nu är de nya riktlinjerna för Kriminalvårdens samverkan med civilsamhället klara.

– Vi vill öka kunskapen om civilsamhället och inspirera till bättre samverkan. Civilsamhällets olika aktörer kan med fördel vandra mellan verksamhetsgrenarna och följa klienterna under verkställigheten. Då är det viktigt att som medarbetare ha kännedom om dem och samverka på likartade och fungerande sätt, säger frivårdsdirektör Lennart Palmgren i en artikel på Kriminalvårdens intranät.

– Civilsamhällets roll i Kriminalvården ska inte underkattas. Tvärtom bidrar det med ovärderliga perspektiv och resurser som kompletterar det Kriminalvården är bra på, säger anstalts- och häktesdirektör Hanna Jarl i samma artikel.

Med civilsamhället menas till exempel ideella organisationer och föreningar, lekmannaövervakare och förtroendemän.

Riktlinjerna börjar att gälla från och med 1 september 2018.

Ladda ner riktlinjerna (pdf)


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget


2022-02-04

Omvärldsnotiser 2018

Volontärbyrån: Anmälan till vårens utbildningar öppen!

Volontärbyrån erbjuder ett flertal utbildningar under våren som kan vara intressanta för dig med ett lagstadgat uppdrag! Alla utbildningar är gratis och anmälan sker genom att klicka på bilden nedan! Oavsett om du är frivillig, förtroendevald eller anställd inom en ideella...

Läs hela inlägget