2018-08-28 | Omvärldsnotiser 2018

Nya riktlinjer för Kriminalvårdens samverkan med civilsamhället

2018-08-28

Nu är de nya riktlinjerna för Kriminalvårdens samverkan med civilsamhället klara.

– Vi vill öka kunskapen om civilsamhället och inspirera till bättre samverkan. Civilsamhällets olika aktörer kan med fördel vandra mellan verksamhetsgrenarna och följa klienterna under verkställigheten. Då är det viktigt att som medarbetare ha kännedom om dem och samverka på likartade och fungerande sätt, säger frivårdsdirektör Lennart Palmgren i en artikel på Kriminalvårdens intranät.

– Civilsamhällets roll i Kriminalvården ska inte underkattas. Tvärtom bidrar det med ovärderliga perspektiv och resurser som kompletterar det Kriminalvården är bra på, säger anstalts- och häktesdirektör Hanna Jarl i samma artikel.

Med civilsamhället menas till exempel ideella organisationer och föreningar, lekmannaövervakare och förtroendemän.

Riktlinjerna börjar att gälla från och med 1 september 2018.

Ladda ner riktlinjerna (pdf)


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget