2017-07-06 | Omvärldsnotiser 2017

Nya ungdomspåföljder föreslås

2017-07-06 

Utredare föreslår två nya påföljder för unga lagöverträdare: ungdomstillsyn och ungdomsövervakning. 

Utredaren har haft i uppdrag att bygga vidare på Påföljdsutredningens förslag och bedömningar om nya påföljder för unga. 

Förslagen innebär: 

  • Ungdomstillsyn innebär att den unge ska hålla kontakt med och regelbundet träffa en utsedd stödperson och delta i särskilt anordnad verksamhet. 
  • Ungdomsövervakning är en mer ingripande påföljd som innebära att den unges rörelsefrihet begränsas. 

Läs regeringens pressmeddelande här


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget