2017-05-11 | Omvärldsnotiser 2017

Nytt centrum för frivilliguppdrag

2017-05-11 

Nytt frivilligcenter i Linköping ska samordna frivilliga, skriver Linköpingsposten. Några av uppdragen som de ska informera och öka kunskapen kring är till exempel familjehem, stödfamiljer, kontaktpersoner och gode män.

Projektet drogs igång vid årsskiftet och har två anställda. Just nu bygger de upp en samverkansgrupp bestående av representanter från olika aktörer i samhället, bland annat Kriminalvården, Region Östergötland, Röda Korset, Stadsmissionen och Svenska Kyrkan. Förhoppningen är att Frivilligcentrum ska vara en permanent kommunal verksamhet vid 2017-års slut.

Läs artikeln i Linköpingsposten

Se infomration om frivilliguppdragen på Linköpings webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget