2017-03-23 | Omvärldsnotiser 2017

Nytt kunskapscentrum kring ensamkommande barn

2017-03-23

Socialstyrelsen ska från och med 1 april skapa ett nationellt kunskapscentrum kring frågor som rör ensamkommande barn.

Bland annat ska riktlinjer för gode män till ensamkommande barn och för socialtjänsten tas fram. 

Kunskapscentrumet skapas på uppdrag av regeringen. Det är en satsning på 30 miljoner kronor till och med 2020. 

En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 15 juni 2018 och en slutredovisning senast den 31 mars 2021.

Läs mer på regeringens webbplats


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget


2022-02-04

Omvärldsnotiser 2017

Volontärbyrån: Anmälan till vårens utbildningar öppen!

Volontärbyrån erbjuder ett flertal utbildningar under våren som kan vara intressanta för dig med ett lagstadgat uppdrag! Alla utbildningar är gratis och anmälan sker genom att klicka på bilden nedan! Oavsett om du är frivillig, förtroendevald eller anställd inom en ideella...

Läs hela inlägget