2017-03-06 | Omvärldsnotiser 2017

Om företags arvode som god man

2017-03-06 

En notis i senaste nyhetsbrevet från Sveriges kommuner och landsting, SKL, handlar om företags arvode för uppdrag som god man.

En god man överklagade överförmyndarens beslut om arvode och kostnadsersättning till tingsrätten och yrkade på att arvode och mervärdeskatt skulle betalas ut till företag. Tingsrätten i Malmö lämnade överklagandet utan bifall och gav därmed överförmyndaren rätt. Obs! Domen i tingsrätten är överklagad. 

Ladda ner domen från Malmö tingsrätt som pdf

Det finns även en notis om utställd faktura från företag till överförmyndare gått till Kronofogdemyndigheten.

Läs SKL:s nyhetsbrev


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget