2017-03-07 | Omvärldsnotiser 2017

Överförmyndare följer upp granskning av Optio

2017-03-07 

Överförmyndarnämnden på Gotland följa upp hur förvaltarföretaget Optio sköter sina uppdrag, rapporterar Sveriges radio, P4 Gotland.

Det var i november 2015 som P4 Gotland granskade förvaltarföretaget Optio. Personer som P4 Gotland pratade med då var missnöjda med tillgängligheten till och bemötandet från gode män och förvaltare från Optio.

Läs och lyssna på inslaget på Sveriges radios webbplats

Överförmyndarnämnden på Gotland säger i inslag i P4 Gotland den 15 mars att företaget Optio inte har gjort något fel i sitt arbete med förvaltare och gode män på Gotland. 

Läs och lyssna på inslaget på Sveriges radios webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget