2018-03-22 | Omvärldsnotiser 2018

Överförmyndare vill behålla de ideella krafterna

2018-03-22

Ordförande i överförmyndarnämnden Helsingborg, Carl-Johan Carlborg, skriver i en debattartikel i Dagens samhälle att regelverket som styr ställföreträdar- och överförmyndarverksamheten är i akut behov av en översyn. Han vill däremot behålla de ideella krafterna eftersom de tillför ett viktigt samhällsperspektiv och sparar resurser. 

Så här skriver Carl-Johan Carlborg bland annat: “Såväl SKL som Riksrevisionen är tveksamma till om ställföreträdarskap fortsatt skall bygga på frivilliga ideella krafter. Vi ser betydande fördelar med att slå vakt om detta, eftersom det ger en i sammanhanget värdefull lokal samhällsförankring i stället för myndighetskaraktär. Dessutom är systemet mycket kostnadseffektivt. I Norge bygger ställföreträdarskap fortsatt på idealitet och frivillighet. I Finland har man valt att professionalisera ställföreträdarskap, vilket lett till kraftiga ökade kostnader för verksamheten. På vissa begränsade områden kan det dock vara klokt att överväga professionella insatser.”

Läs debattartikeln i Dagens samhälle


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget