2019-04-17 | Omvärldsnotiser 2019

Regeringen föreslår ungdomsövervakning

2019-04-17

Regeringen föreslår att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning.

Påföljden ska användas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är ett tillräckligt  med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. Enligt förslaget ska domstol få bestämma tiden för ungdomsövervakning till lägst sex månader och högst ett år.

Kriminalvården föreslås ansvara för verkställigheten av ungdomsövervakning.

Justitiedepartementet har sänt ut ett förslag på remiss, bland annat till RFS. Remissvaren ska lämnas senast 17 juni.

Lagändringen föreslås ske från och med 1 juli 2020.

Läs mer på regeringens webbplats


2019-04-17

Omvärldsnotiser 2019

Översyn av barnutredningar och ungdomshem

2019-04-17 Regeringen har beslutat om åtgärder för att se över HVB-hem (hem för vård och boende), kommunernas barn- och ungdomsärenden och ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse, SiS. Statskontoret får i uppdrag att genomföra en bred översyn av verksamheten vid SiS. Analysen ska syfta...

Läs hela inlägget


2019-04-10

Omvärldsnotiser 2019

Statistik om kontaktperson enligt LSS

2019-04-10 Ny statistik från Socialstyrelsen visat att insatsen kontaktperson enligt LSS har ökat över tid, men legat  relativt oförändrat senaste åren.. År 2017 hade totalt 19 300 personer fått en kontaktperson. Statistiken visar att både antalet insatser enligt LSS och antalet personer...

Läs hela inlägget


2019-04-09

Omvärldsnotiser 2019

Delaktighet vid åldrande

2019-04-09 Stödjer du äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning och funderar på hur du kan öka personens delaktighet? Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum har i Arvsfondsprojektet Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning tagit fram ett kunskapsstöd som lyfter...

Läs hela inlägget

Forum för frivilliga samhällsarbetare

Läs och diskutera frågor som rör ditt lagreglerade frivilliguppdrag. Välkommen!