2019-03-20 | Omvärldsnotiser 2019

Regeringen ger förslag kring villkorlig frigivning

2019-03-20

Regeringen föreslår i en proposition att Kriminalvården ska få stärka möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder för personer som friges villkorligt från ett fängelsestraff. RFS var tidigare remissinstans gällande förslaget.

Förslagen innebär bland annat att övervakningstiden efter villkorlig frigivning förlängs, att möjligheten att föreskriva villkor om vad som ska gälla efter den villkorliga frigivningen utökas och att möjligheten att förverka villkorligt medgiven frihet på grund av misskötsamhet under den villkorliga frigivningen utvidgas.

Kriminalvården ska enligt förslaget kunna fatta beslut om elektronisk övervakning av den frigivne för att kontrollera att en föreskrift följs.

Förslaget ger också Kriminalvården rätt att besluta om särskilda föreskrifter och om varning vid misskötsamhet i stället för övervakningsnämnden.

För att främja en enhetlig tillämpning av reglerna om återfallsförebyggande åtgärder efter villkorlig frigivning föreslås vidare att Kriminalvården ska få överklaga övervakningsnämndens beslut till domstol.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Läs hela propositionen på regeringens webbplats

Läs RFS yttrande om villkorlig frigivning


2019-05-23

Omvärldsnotiser 2019

Gudrun: “Kontaktpersonen viktig”

2019-05-23 I ett inslag i TV4 intervjuas Gudrun om vad kontaktpersonen betyder för att bryta hennes isolering och om hennes insändare som fått stor spridning. Gudrun Kullgren Nilsson är beviljad två timmar kontaktperson i veckan, men har fått avslag på sin ansökan...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

JO kritiserar överförmyndare

2019-05-10 JO riktar kritik mot överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs för långsam hantering av ärenden om god man, uppger Ekuriren. Tidningen skriver att det var vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt 2017 som Justitieombudsmannen (JO) observerade ett uppenbart problem. I ett flertal...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

SVT lyfter ensamkommande flickor

2019-05-10 I nyhetsinslag på SVT intervjuas fyra kvinnor om att fly från kring och förtryck som ensamkommande tjej. En av kvinnorna, Masoumeh, medverkar även i RFS nya film om god man för ensamkommande barn. Se inslaget på SVT här Se RFS filmer som tagits...

Läs hela inlägget