2019-03-20 | Omvärldsnotiser 2019

Regeringen ger förslag kring villkorlig frigivning

2019-03-20

Regeringen föreslår i en proposition att Kriminalvården ska få stärka möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder för personer som friges villkorligt från ett fängelsestraff. RFS var tidigare remissinstans gällande förslaget.

Förslagen innebär bland annat att övervakningstiden efter villkorlig frigivning förlängs, att möjligheten att föreskriva villkor om vad som ska gälla efter den villkorliga frigivningen utökas och att möjligheten att förverka villkorligt medgiven frihet på grund av misskötsamhet under den villkorliga frigivningen utvidgas.

Kriminalvården ska enligt förslaget kunna fatta beslut om elektronisk övervakning av den frigivne för att kontrollera att en föreskrift följs.

Förslaget ger också Kriminalvården rätt att besluta om särskilda föreskrifter och om varning vid misskötsamhet i stället för övervakningsnämnden.

För att främja en enhetlig tillämpning av reglerna om återfallsförebyggande åtgärder efter villkorlig frigivning föreslås vidare att Kriminalvården ska få överklaga övervakningsnämndens beslut till domstol.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Läs hela propositionen på regeringens webbplats

Läs RFS yttrande om villkorlig frigivning


2019-08-07

Omvärldsnotiser 2019

“En enorm kompetens och vilja i civilsamhället”

2019-08-07 Värdet av insatsen lekmannaövervakare diskuteras i senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim. Lekmannaövervakare fungerar som ett socialt stöd och blir en kontakt i civilsamhället, enligt frivårdsinspektör Lotta Helin. Men sedan Lotta började arbeta med arbetsmetoden Krimstics har hon inte haft en...

Läs hela inlägget


2019-08-06

Omvärldsnotiser 2019

“Viktigt att utveckla frivårdens arbete med lekmannaövervakare”

2019-08-06 Mimmi Agnevald Haugen, intervjuas i Omkrim om sin nya roll som RFS förbundsordförande. Varför har du tagit detta uppdrag? - Mitt hjärta klappar för de frivilliguppdrag som RFS representerar och jag har arbetat nära de lekmannaövervakare som förbundet organiserar i hela mitt...

Läs hela inlägget


2019-08-05

Omvärldsnotiser 2019

Utredning på godmansområdet tillsatt

2019-08-05 I juli kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Utredningen ser inte över hela systemet, utan fokuserar på de problem och brister som finns. Enligt regeringen bör ställföreträdarsystemet även fortsättningsvis bygga på det ideella inslaget. Utredarens förslag...

Läs hela inlägget