2017-12-22 | Omvärldsnotiser 2017

Regeringsuppdrag gällande frihetsberövade barn

2017-12-22

Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse, lämna förslag på åtgärder i syfte att förbättra situationen för barn som frihetsberövas.

Arbetet ska utföras i nära dialog med Barnombudsmannen, Polismyndigheten och Socialstyrelsen samt andra relevanta aktörer inom området.

Läs mer på regeringens webbplats


2017-12-27

Omvärldsnotiser 2017

Prisbasbelopp fastställt av regeringen

2017-12-27 Regeringen fastställde den 16 november 2017 inkomstbasbeloppet till 62 500 kronor och inkomstindex till 170,73. Läs mer på regeringens webbplats  ...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

FUB driver fall om kontaktperson

2017-12-22 FUB och Funktionsrätt Sveriges projekt "Från snack till verkstad" har överklagat ett beslut om kontaktperson till kammarrätten.  FUB skriver på sin webbplats att mannen som bor i en gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet, har haft kontaktperson...

Läs hela inlägget


2017-12-19

Omvärldsnotiser 2017

Brå:s lämnar rapport om utslussning

2017-12-19 Brottsförebyggande rådet, Brå, lämnade i förra veckan en rapport angående Kriminalvårdens arbete med utslussning från anstalt.  Brå har haft i uppdrag av regeringen att följa upp Kriminalvårdens arbete med de särskilda utslussningsåtgärderna: frigång, vårdvistelse, halvvägshus och utökad...

Läs hela inlägget