2017-06-14 | Omvärldsnotiser 2017

RFS: “Boendepersonal kan inte ersätta kontaktperson”

2017-06-14 

RFS uttalar sig i Norrköpings tidningar med anledning av att kommun omprövar insatsen kontaktperson för personer på särskild boende.

Läs den inklippta texten här:

Valdemarsvik

Utvecklingen går åt fel håll. Det är en negativ trend att personer på särskilda boenden förlorar sin kontaktperson, anser RFS.

NT skrev i måndags att flera i Valdemarsvik riskerar att mista sin inviduella kontakt med en frivillig när kommunen omprövar insatsen. Det har fått företrädare för Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) och dess medlemmar att reagera.

– Det här är helt fel. En kontaktperson är en individuell kontakt med en frivillig – som finns till just för dig, det blir som en vän som bidrar till att bryta isolering och står för kontinuitet. Även om det finns personal på boendet har de en helt annan roll, de är anställda som slutar, byter tjänst och finns till för alla på boendet. De kan inte ersätta vad en kontaktperson står för, berättar Minna Nyman Sabbadini, kommunikatör.

Hon förklarar att det finns ett antal fall som prövats i domstol och som gett boende på särskilda boenden rätt till fortsatt kontaktperson.

– Vi känner igen mönstret som Teresia Karlsson i Valdemarsvik berättar om. Studerar du statistiken från Socialstyrelsen över kontaktperson/kontaktfamiljsinsatser så ser den konstant ut. Vår teori är att det är fler barn som fått kontaktperson enligt LSS, utvecklar hon.

Rikard W Larsson

Läs artikeln i Norrköpings tidningar 


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget