2018-01-10 | Omvärldsnotiser 2018

RFS intervjuas om hot mot förvaltare

2018-01-10

RFS intervjuas i tidningen TTELA med anledning av en förvaltare hotats till livet av sin huvudman. Elin Molander berättar att en förvaltare som utsätts för riktigt allvarligt agerande av huvudmannen har rätt att så snabbt som möjligt avsluta uppdraget. Även om man inte har hittat en ersättare. 

I artikeln framkommer att det inte finns statistik över hur många goda män och förvaltare som blivit hotade av sina huvudmän, men RFS får då och då samtal från personer som har utsatts.

I artikeln säger Elin Molander, RRFS projektledare, att generellt sett om en förvaltare utsätts för riktigt allvarligt agerande av huvudmannen kan man ha rätt att så snabbt som möjligt avsluta uppdraget. Även om man inte har hittat en ersättare.

– En lekman ska aldrig behöva utsättas för hot och våld. Om det förekommer så finns det undantag från bestämmelserna som säger att man ska få avsluta sitt uppdrag omedelbart, säger Elin Molander och fortsätter:

– Det är viktigt att polisanmäla så att det finns en dokumentation.

På frågan om det finns bra förutsättningar för gode män och förvaltare att utföra sina uppdrag svar Elin:

– Nej, vi på RFS tycker inte det, ur många olika aspekter, säger Elin Molander.

Hon är bland annat kritisk till att ställföreträdare inte får tillräckligt stöd från kommunen.

– Man är väldigt ensam i sitt uppdrag, säger hon.

Text: ELIN RANESJÖ

Publicerad i TTELA 21 december 2017

Ladda ner artikel som pdf s1  Artikeln s.2


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget