2018-01-10 | Omvärldsnotiser 2018

RFS kommenterar överförmyndares frågeformulär

2018-01-11

I tidningen HD Sydsvenskan kommenterar RFS ett frågeformulär från en överförrmyndarnämnd som kritiseras av gode män.

HD Sydsvenskan rapporterar om ett frågeformuläret som överförmyndarnämnden i Örkelljunga skickat ut till sina gode män. De förväntas de fylla i uppgifter om de personer de är satta att hjälpa – bland annat om personlig hygien och religiösa och politiska intressen.

I artikeln uppger Elin Molander på RFS projektledare, att formuläret är ett olyckligt exempel på vad som händer när kommunerna tvingas att själva ta fram metoder för tillsyn. Inte bara är frågorna integritetskränkande – det är dessutom oklart vad man ska göra med uppgifterna.

– Vi ställer oss ytterst tveksamma till lämpligheten i att ställa denna typ av integritetsnära frågor till en god man. Vi anser inte heller att de utgör ett underlag för om huvudmannen får rätt stöd eftersom tolkningen av svaren blir godtycklig, säger hon.

Allra mest problematiskt tycker riksförbundet att det är att man efterfrågar uppgifter om huvudmännens religiösa och politiska intresse. 

Ladda ner artikeln som pdf


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget