2017-02-08 | Nyheter och reportage 2017

RFS lyfter frivilligas roll på häkte

Häktad tittar ut från rastgård Foto: Kriminalvården2017-02-14

Två färska utredningar om att bryta isolering på häkten, men vart tog de frivilliga vägen? RFS upplever att besöksgrupperna och frivilliga samhällsarbetare glömts bort. Läs om hur förbundet har agerat för att synliggöra dem.

I augusti 2016 lämnades  den statliga utredningen Färre i häkte och minskad isolering till regeringen. Utredningen fokuserar enbart på vad myndigheter kan göra för att bryta isoleringen av häktade personer. Att det finns besöksgrupper på häkten nämns bara i en enda mening av utredaren. När RFS lämnade remissvar på utredningen i höstas blev det därför viktigt att belysa frivilligorganisationernas betydelse för att bryta häktesisoleringen. 

I januari i år kom den andra utredningen om att bryta häktesisolering, nu från Brottsförebyggande rådet, Brå. Här nämns kort möjligheten för häktade att träffa besöksgrupper. I en fotnot hänvisas till Åklagarmyndighetens rapport som föreslår förbättrade rutiner för att fler häktade ska få möjlighet att träffa en besöksgrupp.   

– Åklagarens förslag på rutiner är bra och ligger helt i linje med vad RFS lyft hela tiden. Vi är förvånade att denna rapport inte uppmärksammats mer. Nu hoppas vi att det blir ett startskott för vidareutveckling av besöksgruppsverksamheten.Visionen är att så många häktade som möjligt, även de med restriktioner, ska kunna träffa en besöksgrupp, säger Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare. 

Ladda ner Åklagarmyndighetens rapport Effektiva samarbetsformer mellan åklagare och häktespersonal (pdf)

Läs intervju med Hanna Jarl, chef vid Kriminalvårdens avdelning för anstalt och häkte.

Det här gör RFS för att synliggöra


2023-10-16

Nyheter och reportage 2017

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2017

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2017

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget