2017-02-08 | Nyheter och reportage 2017

RFS lyfter frivilligas roll på häkte

Häktad tittar ut från rastgård Foto: Kriminalvården2017-02-14

Två färska utredningar om att bryta isolering på häkten, men vart tog de frivilliga vägen? RFS upplever att besöksgrupperna och frivilliga samhällsarbetare glömts bort. Läs om hur förbundet har agerat för att synliggöra dem.

I augusti 2016 lämnades  den statliga utredningen Färre i häkte och minskad isolering till regeringen. Utredningen fokuserar enbart på vad myndigheter kan göra för att bryta isoleringen av häktade personer. Att det finns besöksgrupper på häkten nämns bara i en enda mening av utredaren. När RFS lämnade remissvar på utredningen i höstas blev det därför viktigt att belysa frivilligorganisationernas betydelse för att bryta häktesisoleringen. 

I januari i år kom den andra utredningen om att bryta häktesisolering, nu från Brottsförebyggande rådet, Brå. Här nämns kort möjligheten för häktade att träffa besöksgrupper. I en fotnot hänvisas till Åklagarmyndighetens rapport som föreslår förbättrade rutiner för att fler häktade ska få möjlighet att träffa en besöksgrupp.   

– Åklagarens förslag på rutiner är bra och ligger helt i linje med vad RFS lyft hela tiden. Vi är förvånade att denna rapport inte uppmärksammats mer. Nu hoppas vi att det blir ett startskott för vidareutveckling av besöksgruppsverksamheten.Visionen är att så många häktade som möjligt, även de med restriktioner, ska kunna träffa en besöksgrupp, säger Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare. 

Ladda ner Åklagarmyndighetens rapport Effektiva samarbetsformer mellan åklagare och häktespersonal (pdf)

Läs intervju med Hanna Jarl, chef vid Kriminalvårdens avdelning för anstalt och häkte.

Det här gör RFS för att synliggöra


2022-05-17

Nyheter och reportage 2017

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2017

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2017

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget