2017-02-08 | Nyheter och reportage 2017

RFS lyfter frivilligas roll på häkte

Häktad tittar ut från rastgård Foto: Kriminalvården2017-02-14

Två färska utredningar om att bryta isolering på häkten, men vart tog de frivilliga vägen? RFS upplever att besöksgrupperna och frivilliga samhällsarbetare glömts bort. Läs om hur förbundet har agerat för att synliggöra dem.

I augusti 2016 lämnades  den statliga utredningen Färre i häkte och minskad isolering till regeringen. Utredningen fokuserar enbart på vad myndigheter kan göra för att bryta isoleringen av häktade personer. Att det finns besöksgrupper på häkten nämns bara i en enda mening av utredaren. När RFS lämnade remissvar på utredningen i höstas blev det därför viktigt att belysa frivilligorganisationernas betydelse för att bryta häktesisoleringen. 

I januari i år kom den andra utredningen om att bryta häktesisolering, nu från Brottsförebyggande rådet, Brå. Här nämns kort möjligheten för häktade att träffa besöksgrupper. I en fotnot hänvisas till Åklagarmyndighetens rapport som föreslår förbättrade rutiner för att fler häktade ska få möjlighet att träffa en besöksgrupp.   

– Åklagarens förslag på rutiner är bra och ligger helt i linje med vad RFS lyft hela tiden. Vi är förvånade att denna rapport inte uppmärksammats mer. Nu hoppas vi att det blir ett startskott för vidareutveckling av besöksgruppsverksamheten.Visionen är att så många häktade som möjligt, även de med restriktioner, ska kunna träffa en besöksgrupp, säger Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare. 

Ladda ner Åklagarmyndighetens rapport Effektiva samarbetsformer mellan åklagare och häktespersonal (pdf)

Läs intervju med Hanna Jarl, chef vid Kriminalvårdens avdelning för anstalt och häkte.

Det här gör RFS för att synliggöra


2024-06-07

Nyheter och reportage 2017

RFS summerar Socialrättsdagen 2024

Framtidshopp, kunskap, samarbete Om man kort ska summera Socialrättsdagen 2024 så är det med ledorden ”framtidshopp, kunskap, och samarbete”. Samtliga talare från chefsåklagare, jurist, forskare, socialtjänstminister, socialpedagog och representanter från Socialstyrelsen och Skolverket pratade alla om behovet av ett samarbete i...

Läs hela inlägget


2024-06-05

Nyheter och reportage 2017

Pride month – öppenhet och inkluderande

Nu under juni är det Pride month! Det är ett tillfälle att uppmärksamma den öppenhet och inkluderande tanke som många förknippar Pride med. Visste du att det är 55 år sedan som (det tros vara) världens första Pridedemonstration hölls i New...

Läs hela inlägget


2024-05-27

Nyheter och reportage 2017

Bedrägerier på nätet

Visste du att bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023 och sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och...

Läs hela inlägget