2018-01-10 | Omvärldsnotiser 2018

RFS: “Överklaga beslut om kontaktperson”

2018-01-10

I en intervju i Norrköpings tidningar uppmanar Jenny Ögren, förbundsordförande RFS, brukare i Valdemarsvik som förlorat sin kontaktperson att överklaga besluten.

I en uppföljande artikel skriver Norrköpings tidningar om att sju person i Valdemarsvik som bor på gruppboende har blivit av med sin kontaktperson efter att beslutet omprövats. Flera av dem har haft sin kontaktperson i 25 år eller mer. 

– Överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Det är vår uppmaning. I flera fall har den klagande fått rätt. Här kan nätverket kring brukaren vara viktigt. Finns det en god man kan den hjälpa till med att ta tag i frågan, säger Jenny Ögren.

Läs intervjun med RFS förbundsordförande

Läs RFS tidigare uttalande i NT här


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget