2019-03-13 | Omvärldsnotiser 2019

Rutiner ska förebygga ensamkommandes försvinnande

2019-03-13

Landets länsstyrelser har fått i regeringsuppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för att stärka skyddet kring ensamkommande barn och skapa rutiner som förebygger att ensamkommande barn försvinner.

Under 2019 publicerar länsstyrelserna uppdaterade handlingsplaner. Handlingsplanerna ska finnas publicerade på respektive länsstyrelses webbplats.

På denna sidan finns alla länkarna samlade. Se ”Länklista till alla länsstyrelser” under rubriken Regeringsuppdrag 2018 för att komma till de olika länsstyrelserna.

RFS bidrog till Stockholms läns handlingsplan med en checklista för hur gode mannen förbereder barnet inför 18-årsdagen och eventuell åldersuppskrivning.

Läs länsstyrelsen i Stockholms läns handlingsplan här

 


2019-03-20

Omvärldsnotiser 2019

Regeringen ger förslag kring villkorlig frigivning

2019-03-20 Regeringen föreslår att Kriminalvården ska få stärka möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder för personer som friges villkorligt från ett fängelsestraff. Förslagen ges i en proposition. Förslagen innebär bland annat att övervakningstiden efter villkorlig frigivning förlängs, att möjligheten att föreskriva villkor...

Läs hela inlägget


2019-03-15

Omvärldsnotiser 2019

Dom: Kommunen inte bunden av åldersbedömning

2019-03-15 Kammarrätten i Jönköping konstaterar i en dom att kommunen inte är bunden av den åldersbedömning som Migrationsverket gjort utan kan själva ta ställning till den asylsökandes ålder. Genom beslut i kommunfullmäktige har en kommun bestämt att ensamkommande barn som fått sin...

Läs hela inlägget


2019-03-11

Omvärldsnotiser 2019

Domar om god mans entledigande

2019-03-11 Två viktiga domar behandlar frågan om god man har rätt att bli entledigad trots att överförmyndaren inte lyckats rekrytera ny god man samt förutsättningarna för att anordna ett godmanskap. Högsta domstolen: Överförmyndaren aktualiserade ärendet hos tingsrätten genom att ansöka om upphörande av...

Läs hela inlägget