2019-03-13 | Omvärldsnotiser 2019

Rutiner ska förebygga ensamkommandes försvinnande

2019-03-13

Landets länsstyrelser har fått i regeringsuppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för att stärka skyddet kring ensamkommande barn och skapa rutiner som förebygger att ensamkommande barn försvinner.

Under 2019 publicerar länsstyrelserna uppdaterade handlingsplaner. Handlingsplanerna ska finnas publicerade på respektive länsstyrelses webbplats.

På denna sidan finns alla länkarna samlade. Se ”Länklista till alla länsstyrelser” under rubriken Regeringsuppdrag 2018 för att komma till de olika länsstyrelserna.

RFS bidrog till Stockholms läns handlingsplan med en checklista för hur gode mannen förbereder barnet inför 18-årsdagen och eventuell åldersuppskrivning.

Läs länsstyrelsen i Stockholms läns handlingsplan här

 


2019-06-27

Omvärldsnotiser 2019

Livsförändringar leder till engagemang

2019-06-27 Nu är årets rapport Volontärbarometern från Volontärbyrån om ideellt engagemang klar. Rapporten ger en bild vem som engagerar sig ideellt, vad som är drivkraften i engagemanget med mera. Rapporten baseras framförallt på en enkät till de som under 2018 sökte volontäruppdrag...

Läs hela inlägget


2019-05-23

Omvärldsnotiser 2019

Gudrun: “Kontaktpersonen viktig”

2019-05-23 I ett inslag i TV4 intervjuas Gudrun om vad kontaktpersonen betyder för att bryta hennes isolering och om hennes insändare som fått stor spridning. Gudrun Kullgren Nilsson är beviljad två timmar kontaktperson i veckan, men har fått avslag på sin ansökan...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

JO kritiserar överförmyndare

2019-05-10 JO riktar kritik mot överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs för långsam hantering av ärenden om god man, uppger Ekuriren. Tidningen skriver att det var vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt 2017 som Justitieombudsmannen (JO) observerade ett uppenbart problem. I ett flertal...

Läs hela inlägget