2017-05-31 | Omvärldsnotiser 2017

Sajt för att minska diskriminering

2017-05-31 

I projektet Din rätt har NSPH tagit fram sajten Din rätt – kompassen. Här kan du få veta mer om diskriminering på grund av psykisk ohälsa och vad du i din roll kan göra för den som blir orättvist behandlad.

På sidan finns en särskild ingång för dig som har en stödjande roll, till exempel som frivilliga samhällsarbetare. 

Kom till sajten här

Din Rätt har även tagit fram en inspirationsskrift om lika rättigheter för personer med psykisk ohälsa där det finns praktiska tips och råd till den som känt sig diskriminerad och det arbete som bland annat myndigheter gör för att motverka diskrimineringen.

Beställ Din rätts material här 

Projektet Din Rätt ‘r ett treårigt arvsfondsprojekt som drivits av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa – NSPH. RFS har varit samarbetspart.


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget