2017-10-31 | Omvärldsnotiser 2017

SiS tar fram metod för unga sexförövare

2017-10-31 

Statens institutionsstyrelse, SiS, utvecklar under hösten en metodbok som stöd för ungdomshem som möter unga förövare av sexuella övergrepp.

Ungefär var tredje LSU-dömd (LSU, Lagen om sluten ungdomsvård) är i dag dömd för sexualbrott.

– Förslagen ska alltså vara genomförbara inom ramen för SiS ordinarie behandlingsverksamhet. Vi vill påverka de faktorer som påverkar återfall i sexbrott, som att hantera komplexa sociala situationer, känslomässiga svängningar, impulsivitet och attityder som stödjer övergrepp, säger Niklas Långström, professor och barnpsykiater, samt ledare för projektet inom SiS.

Läs mer på SiS webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget