2017-10-31 | Omvärldsnotiser 2017

SiS tar fram metod för unga sexförövare

2017-10-31 

Statens institutionsstyrelse, SiS, utvecklar under hösten en metodbok som stöd för ungdomshem som möter unga förövare av sexuella övergrepp.

Ungefär var tredje LSU-dömd (LSU, Lagen om sluten ungdomsvård) är i dag dömd för sexualbrott.

– Förslagen ska alltså vara genomförbara inom ramen för SiS ordinarie behandlingsverksamhet. Vi vill påverka de faktorer som påverkar återfall i sexbrott, som att hantera komplexa sociala situationer, känslomässiga svängningar, impulsivitet och attityder som stödjer övergrepp, säger Niklas Långström, professor och barnpsykiater, samt ledare för projektet inom SiS.

Läs mer på SiS webbplats


2017-12-27

Omvärldsnotiser 2017

Prisbasbelopp fastställt av regeringen

2017-12-27 Regeringen fastställde den 16 november 2017 inkomstbasbeloppet till 62 500 kronor och inkomstindex till 170,73. Läs mer på regeringens webbplats  ...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

Regeringsuppdrag gällande frihetsberövade barn

2017-12-22 Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse, lämna förslag på åtgärder i syfte att förbättra situationen för barn som frihetsberövas. Arbetet ska utföras i nära dialog med Barnombudsmannen, Polismyndigheten och Socialstyrelsen samt...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

FUB driver fall om kontaktperson

2017-12-22 FUB och Funktionsrätt Sveriges projekt "Från snack till verkstad" har överklagat ett beslut om kontaktperson till kammarrätten.  FUB skriver på sin webbplats att mannen som bor i en gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet, har haft kontaktperson...

Läs hela inlägget