2017-01-10 | Omvärldsnotiser 2017

SKL föreslår höjd ersättning till kontaktpersoner

2017-01-10 

Prisbasbeloppet höjdes till årsskiftet med 500 kr (cirka 1,1 procent) till 44 800 kronor. Sveriges kommuner och landsting, SKL, rekommenderar nu att kommunerna höjer arvodet och omkostnadsersättningen i motsvarande mån för kontaktfamilj och kontaktperson. 

SKL:s cirkulär syftar till att ge stöd och vägledning till handläggare och beslutsfattare i kommunerna i ärenden som gäller kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Riktlinjerna är generella och ska fungera som stöd när kommunerna tar fram egna riktlinjer. Ta kontakt med din kommun för att ta reda på vad som gäller där. 

Ladda ner SKL:s cirkulär (SoL)

Ladda ner SKL:s cirkulär (LSS)


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget