2018-03-08 | Omvärldsnotiser 2018

Skyddsfaktorer vid sucid

2018-03-08

Karolinska Institutet har på Socialstyrelsens uppdrag gjort en kartläggning om självskadebeteende, självmordsförsök, självmord och annan dödlighet bland ensamkommande barn. På kunskapsguiden.se lyfts ett antal skydds- och riskfaktorer fram som kartläggningen visar på.

Risfaktorerna: utsatthet för trauma, långa handläggningstider av asylärenden, social marginalisering, diskriminering och alkohol- och narkotikaanvändning.

Skyddsfaktorer: skyddande miljöer och trygga stabila boenden, stabil skolgång, socialt skyddsnät, stödsamtal, minimera förekomsten av farliga objekt, identifiera och stötta unga som har ett riskbeteende, screena för suicidrisk i klinisk miljö och erbjud suicidspecifika behandlingsmetoder.

Läs mer på kunskapsguiden.se


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget