2019-05-06 | Omvärldsnotiser 2019

Socialstyrelsen studerar tidiga insatser mot missbruk

2019-05-06

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en forskningsstudie om vilka tidiga insatser som ges för att motverka missbruk och kriminalitet. Studien inriktar sig på målgruppen barn och unga som lagförts för brott enligt narkotikastrafflagen.

En del i uppdraget kommer att fokusera på vad socialtjänsten gjort för att förebygga och stödja unga som lagförts för brott mot narkotikastrafflagen, det blir en retrospektiv studie. Den andra delen handlar om att kartlägga modeller som integrerar drogförebyggande insatser med behandling och brottsbekämpning med syftet att tidigt uppmärksamma barn och unga mellan 15-20 år som använder narkotika och/eller oförskrivna läkemedel.

RFS har i samband med att uppdraget tillkännagavs kontaktat Socialstyrelsen och framfört att insatserna kontaktperson via SoL och LSS samt lekmannaövervakare som förordnads via frivården vid en övervakning är viktiga, dels i ett tidigt förebyggande skede, dels som stöd i utsluss från behandling, vistelse på ungdomshem inom SiS eller inom Kriminalvården.

Läs mer i regeringens pressmeddelande


2019-12-19

Omvärldsnotiser 2019

Höjt arvode för biträdande övervakare

2019-12-19 Kriminalvården har nyligen gjort en översyn av arvoden för bland annat biträdande övervakare. Arvodet höjs från 250 kronor per månaden till 290 kronor per månad. Kostnadsersättningen på 250 kronor per månad höjs till 290 kronor per månad. 90 kronor kan ges...

Läs hela inlägget


2019-12-03

Omvärldsnotiser 2019

God man överklagade avslag om kontaktperson

2019-12-03 Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterar i en dom att även personer som bor på särskilt boende kan ha rätt att behålla insatsen kontaktperson. Den klagande har tidigare beviljats insatsen kontaktperson enligt LSS från stadsdelsnämnden. Nämnden avslog senare en ansökan om samma insats...

Läs hela inlägget


2019-09-16

Omvärldsnotiser 2019

“De frivilligas insatser måste synliggöras”

2019-09-16 Mimmi Agnevald Haugen intervjuas av Familjehemmet.se. I artikeln berättar hon om förbundet, behovet av förbättrat stöd för uppdragstagarna och att syftet med verksamheten ytterst är att de som är i behov av stödet ska få en rättssäker insats. – De frivilligas...

Läs hela inlägget