2019-05-06 | Omvärldsnotiser 2019

Socialstyrelsen studerar tidiga insatser mot missbruk

2019-05-06

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en forskningsstudie om vilka tidiga insatser som ges för att motverka missbruk och kriminalitet. Studien inriktar sig på målgruppen barn och unga som lagförts för brott enligt narkotikastrafflagen.

En del i uppdraget kommer att fokusera på vad socialtjänsten gjort för att förebygga och stödja unga som lagförts för brott mot narkotikastrafflagen, det blir en retrospektiv studie. Den andra delen handlar om att kartlägga modeller som integrerar drogförebyggande insatser med behandling och brottsbekämpning med syftet att tidigt uppmärksamma barn och unga mellan 15-20 år som använder narkotika och/eller oförskrivna läkemedel.

RFS har i samband med att uppdraget tillkännagavs kontaktat Socialstyrelsen och framfört att insatserna kontaktperson via SoL och LSS samt lekmannaövervakare som förordnads via frivården vid en övervakning är viktiga, dels i ett tidigt förebyggande skede, dels som stöd i utsluss från behandling, vistelse på ungdomshem inom SiS eller inom Kriminalvården.

Läs mer i regeringens pressmeddelande


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2019

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2019

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2019

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget