2019-05-06 | Omvärldsnotiser 2019

Socialstyrelsen studerar tidiga insatser mot missbruk

2019-05-06

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en forskningsstudie om vilka tidiga insatser som ges för att motverka missbruk och kriminalitet. Studien inriktar sig på målgruppen barn och unga som lagförts för brott enligt narkotikastrafflagen.

En del i uppdraget kommer att fokusera på vad socialtjänsten gjort för att förebygga och stödja unga som lagförts för brott mot narkotikastrafflagen, det blir en retrospektiv studie. Den andra delen handlar om att kartlägga modeller som integrerar drogförebyggande insatser med behandling och brottsbekämpning med syftet att tidigt uppmärksamma barn och unga mellan 15-20 år som använder narkotika och/eller oförskrivna läkemedel.

RFS har i samband med att uppdraget tillkännagavs kontaktat Socialstyrelsen och framfört att insatserna kontaktperson via SoL och LSS samt lekmannaövervakare som förordnads via frivården vid en övervakning är viktiga, dels i ett tidigt förebyggande skede, dels som stöd i utsluss från behandling, vistelse på ungdomshem inom SiS eller inom Kriminalvården.

Läs mer i regeringens pressmeddelande


2019-06-27

Omvärldsnotiser 2019

Livsförändringar leder till engagemang

2019-06-27 Nu är årets rapport Volontärbarometern från Volontärbyrån om ideellt engagemang klar. Rapporten ger en bild vem som engagerar sig ideellt, vad som är drivkraften i engagemanget med mera. Rapporten baseras framförallt på en enkät till de som under 2018 sökte volontäruppdrag...

Läs hela inlägget


2019-05-23

Omvärldsnotiser 2019

Gudrun: “Kontaktpersonen viktig”

2019-05-23 I ett inslag i TV4 intervjuas Gudrun om vad kontaktpersonen betyder för att bryta hennes isolering och om hennes insändare som fått stor spridning. Gudrun Kullgren Nilsson är beviljad två timmar kontaktperson i veckan, men har fått avslag på sin ansökan...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

JO kritiserar överförmyndare

2019-05-10 JO riktar kritik mot överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs för långsam hantering av ärenden om god man, uppger Ekuriren. Tidningen skriver att det var vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt 2017 som Justitieombudsmannen (JO) observerade ett uppenbart problem. I ett flertal...

Läs hela inlägget