2018-08-12 | Omvärldsnotiser 2018

Socialtjänstutredning får utvidgat uppdrag

2018-08-13

Regeringen har beslutat att utvidga utredningen Framtidens socialtjänst och förlänga utredningstiden. 

Utredningen får i uppdrag att förtydliga barnrättsperspektivet mot bakgrund att riksdagen beslutat att göra Barnkonventionen till svenska lag.

Utredaren får även ett förtydligat uppdrag att analysera och beakta vilken funktion en särreglering för äldre skulle ha.

Utredningen får även uvidgat uppdrag avseende socialnämndens möjligheter att delegera beslutanderätt gällande ärenden som gäller LVM och LVU.

Utredningen leds av Margareta Winberg.

Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 juni 2020.

Läs mer på regeringens webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget