2019-02-21 | Omvärldsnotiser 2019

Stöd i att stödja

2019-02-21

Behöver du tips om hur du på ett bra sätt kan stödja ensamkommande unga, eller andra grupper av unga som lever i utsatthet? I ”En viktig bok om omsorg” finns massvis med konkreta verktyg och exempel.

Bild framsidan En viktig bok om omsorg

Tanken med boken är att den ska fungera som en erfaren arbetskollega (eller frivillig) att tillfråga där de egna metoderna känns otillräckliga.

Här finns till exempel ett avsnitt om hur du bäst kan når fram med insatser som kan stärka ungdomens självomhändertagande,
såsom om att ta hand om sin kropp, sömn och matvanor.
Det finns konkreta råd för hur du pratar med ungdomen om
jobbiga tankar, exempelvis hur du kan hjälpa den unga att tänka mer realistiskt om situationen.

Vanliga exempel på ohjälpsamma tankar som ensamkommande unga kan ha är: ”Det kommer aldrig att gå bra i skolan, jag är så dålig.” ”Det är så farligt i Afghanistan, mina föräldrar kommer inte klara sig.”
Ett bra sätt för den vuxna att bemöta sådana tankar kan vara att bekräfta och samtidigt nyansera dem; det kan bidra till ett mer realistiskt och hjälpsamt sätt att tänka för den unga.

Boken ger här konkreta exempel på bemötande. Ett exempel på svar är : ”Jag förstår verkligen att du är orolig för dina föräldrar när de är på en så farlig plats och när vi inte vet vad som kommer att hända i framtiden. För det är ju faktiskt så. Även om jag inte vet hur så tänker jag att dina föräldrar kanske visst kan klara sig. Jag hoppas i alla fall verkligen det.”

Ladda ner som pdf-fil eller beställ gratis från Region Skåne.


2019-03-20

Omvärldsnotiser 2019

Regeringen ger förslag kring villkorlig frigivning

2019-03-20 Regeringen föreslår att Kriminalvården ska få stärka möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder för personer som friges villkorligt från ett fängelsestraff. Förslagen ges i en proposition. Förslagen innebär bland annat att övervakningstiden efter villkorlig frigivning förlängs, att möjligheten att föreskriva villkor...

Läs hela inlägget


2019-03-15

Omvärldsnotiser 2019

Dom: Kommunen inte bunden av åldersbedömning

2019-03-15 Kammarrätten i Jönköping konstaterar i en dom att kommunen inte är bunden av den åldersbedömning som Migrationsverket gjort utan kan själva ta ställning till den asylsökandes ålder. Genom beslut i kommunfullmäktige har en kommun bestämt att ensamkommande barn som fått sin...

Läs hela inlägget


2019-03-13

Omvärldsnotiser 2019

Rutiner ska förebygga ensamkommandes försvinnande

2019-03-13 Landets länsstyrelser har fått i regeringsuppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för att stärka skyddet kring ensamkommande barn och skapa rutiner som förebygger att ensamkommande barn försvinner. Under 2019 publicerar länsstyrelserna uppdaterade handlingsplaner. Handlingsplanerna ska finnas publicerade på respektive länsstyrelses webbplats. På...

Läs hela inlägget