2019-02-21 | Omvärldsnotiser 2019

Stöd i att stödja

2019-02-21

Behöver du tips om hur du på ett bra sätt kan stödja ensamkommande unga, eller andra grupper av unga som lever i utsatthet? I ”En viktig bok om omsorg” finns massvis med konkreta verktyg och exempel.

Bild framsidan En viktig bok om omsorg

Tanken med boken är att den ska fungera som en erfaren arbetskollega (eller frivillig) att tillfråga där de egna metoderna känns otillräckliga.

Här finns till exempel ett avsnitt om hur du bäst kan når fram med insatser som kan stärka ungdomens självomhändertagande,
såsom om att ta hand om sin kropp, sömn och matvanor.
Det finns konkreta råd för hur du pratar med ungdomen om
jobbiga tankar, exempelvis hur du kan hjälpa den unga att tänka mer realistiskt om situationen.

Vanliga exempel på ohjälpsamma tankar som ensamkommande unga kan ha är: ”Det kommer aldrig att gå bra i skolan, jag är så dålig.” ”Det är så farligt i Afghanistan, mina föräldrar kommer inte klara sig.”
Ett bra sätt för den vuxna att bemöta sådana tankar kan vara att bekräfta och samtidigt nyansera dem; det kan bidra till ett mer realistiskt och hjälpsamt sätt att tänka för den unga.

Boken ger här konkreta exempel på bemötande. Ett exempel på svar är : ”Jag förstår verkligen att du är orolig för dina föräldrar när de är på en så farlig plats och när vi inte vet vad som kommer att hända i framtiden. För det är ju faktiskt så. Även om jag inte vet hur så tänker jag att dina föräldrar kanske visst kan klara sig. Jag hoppas i alla fall verkligen det.”

Ladda ner som pdf-fil eller beställ gratis från Region Skåne.


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2019

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2019

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2019

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget