2019-02-21 | Omvärldsnotiser 2019

Stöd i att stödja

2019-02-21

Behöver du tips om hur du på ett bra sätt kan stödja ensamkommande unga, eller andra grupper av unga som lever i utsatthet? I ”En viktig bok om omsorg” finns massvis med konkreta verktyg och exempel.

Bild framsidan En viktig bok om omsorg

Tanken med boken är att den ska fungera som en erfaren arbetskollega (eller frivillig) att tillfråga där de egna metoderna känns otillräckliga.

Här finns till exempel ett avsnitt om hur du bäst kan når fram med insatser som kan stärka ungdomens självomhändertagande,
såsom om att ta hand om sin kropp, sömn och matvanor.
Det finns konkreta råd för hur du pratar med ungdomen om
jobbiga tankar, exempelvis hur du kan hjälpa den unga att tänka mer realistiskt om situationen.

Vanliga exempel på ohjälpsamma tankar som ensamkommande unga kan ha är: ”Det kommer aldrig att gå bra i skolan, jag är så dålig.” ”Det är så farligt i Afghanistan, mina föräldrar kommer inte klara sig.”
Ett bra sätt för den vuxna att bemöta sådana tankar kan vara att bekräfta och samtidigt nyansera dem; det kan bidra till ett mer realistiskt och hjälpsamt sätt att tänka för den unga.

Boken ger här konkreta exempel på bemötande. Ett exempel på svar är : ”Jag förstår verkligen att du är orolig för dina föräldrar när de är på en så farlig plats och när vi inte vet vad som kommer att hända i framtiden. För det är ju faktiskt så. Även om jag inte vet hur så tänker jag att dina föräldrar kanske visst kan klara sig. Jag hoppas i alla fall verkligen det.”

Ladda ner som pdf-fil eller beställ gratis från Region Skåne.


2019-08-07

Omvärldsnotiser 2019

“En enorm kompetens och vilja i civilsamhället”

2019-08-07 Värdet av insatsen lekmannaövervakare diskuteras i senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim. Lekmannaövervakare fungerar som ett socialt stöd och blir en kontakt i civilsamhället, enligt frivårdsinspektör Lotta Helin. Men sedan Lotta började arbeta med arbetsmetoden Krimstics har hon inte haft en...

Läs hela inlägget


2019-08-06

Omvärldsnotiser 2019

“Viktigt att utveckla frivårdens arbete med lekmannaövervakare”

2019-08-06 Mimmi Agnevald Haugen, intervjuas i Omkrim om sin nya roll som RFS förbundsordförande. Varför har du tagit detta uppdrag? - Mitt hjärta klappar för de frivilliguppdrag som RFS representerar och jag har arbetat nära de lekmannaövervakare som förbundet organiserar i hela mitt...

Läs hela inlägget


2019-08-05

Omvärldsnotiser 2019

Utredning på godmansområdet tillsatt

2019-08-05 I juli kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Utredningen ser inte över hela systemet, utan fokuserar på de problem och brister som finns. Enligt regeringen bör ställföreträdarsystemet även fortsättningsvis bygga på det ideella inslaget. Utredarens förslag...

Läs hela inlägget