2018-01-17 | Omvärldsnotiser 2018

Stödlinje för barn som flytt till Sverige

2018-01-17

Till Rädda Barnens Stödlinje på flera språk kan barn, unga och föräldrar som flytt till Sverige ringa anonymt och kostnadsfritt för att prata om vad de vill. Även gode män för ensamkommande barn kan ringa för att få tips om bemötande av barn i målgruppen som mår dåligt

Numret är 0200–77 88 20. Stödlinjen är öppen alla dagar i veckan kl 15-18. Samtalsstödjarna talar arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja, svenska och engelska. Ett vanligt samtal kan handla om allt från hur boende, skola och hälsovård fungerar i Sverige till att ge samtalsstöd vid svåra känslor som saknad, sorg, ovisshet och oro. 

Stödlinjen startades som en tillfällig och tidsbegränsad insats för att fylla ett akut behov hösten 2015. Många flydde till Sverige och vi på Rädda Barnen ville ge barn och unga anonymt och kostnadsfritt samtalsstöd på sitt modersmål. Vi ser att behovet kvarstår. Många unga som ringer oss känner stor ovisshet inför framtiden och mår psykiskt dåligt. Om du vill veta mer, gå in på www.raddabarnen.se/helpline eller ring oss med dina frågor.


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget