2018-04-10 | Omvärldsnotiser 2018

Stora skillnader i LSS enligt FUB

2018-04-10

Idag släppte FUB skriften  ”500 röster om LSS”, skriver HejaOlika. Syftet är att debatten om LSS ska bli mer verklighetsförankrad.

Rapporten bygger på erfarenheter från hundratals medlemmar i FUB. I rapporten framkommer att det är stora skillnader i landet. Många kommuner drar exempelvis in insatserna ledsagarservice och kontaktperson när en person flyttar till gruppbostad eller servicebostad, som en följd av rättspraxis och kommunala riktlinjer. 

Läs mer på HejaOlikas webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget