2017-06-02 | Omvärldsnotiser 2017

Studie om misskötsamhet och kön

2017-06-02 

Kriminalvården presenterar preliminära resultat av studien ”Misskötsamhet och kön”.

Mikael Svensk har tillsammans med forskningsledare Jenny Yourstone undersökt om det finns några skillnader när det gäller mäns respektive kvinnors misskötsamhet i anstalt. 

Studien visar att män i anstalt rapporteras oftare än kvinnor för olika former av misskötsamhet. Kvinnor rapporteras oftare än män för olämpligt uppträdande. 

– Vi kan konstatera att misskötsamheter är ett intressant område att titta på ur ett könsperspektiv. Det finns mycket att fundera kring, säger Mikael Svensk, i ett pressmeddelande på Kriminalvårdens webbplats. 

Läs mer på Kriminalvårdens webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget