2017-08-29 | Omvärldsnotiser 2017

Studiecirkel för gode män om bemötande och kommunikation

2017-08-29

God mans-utbildningen “Min mening” är skapad i ett Arvsfondsprojekt som drevs av Växjö kommun. Målgruppen är gode män som har huvudmän som använder eller skulle behöva använda alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Forskaren Lottie Giertz med flera var involverad i projektet.

Min mening kan användas som studiecirkel och har nu tagits över av Studieförbundet vuxenskolan. Vid intresse, kontakta lokal avdelning inom Studieförbundet vuxenskolan.

Ladda ner informationsblad (pdf)

Hitta lokala kontaktuppgifter här


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget