2017-08-29 | Omvärldsnotiser 2017

Studiecirkel för gode män om bemötande och kommunikation

2017-08-29

God mans-utbildningen “Min mening” är skapad i ett Arvsfondsprojekt som drevs av Växjö kommun. Målgruppen är gode män som har huvudmän som använder eller skulle behöva använda alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Forskaren Lottie Giertz med flera var involverad i projektet.

Min mening kan användas som studiecirkel och har nu tagits över av Studieförbundet vuxenskolan. Vid intresse, kontakta lokal avdelning inom Studieförbundet vuxenskolan.

Ladda ner informationsblad (pdf)

Hitta lokala kontaktuppgifter här


2017-12-27

Omvärldsnotiser 2017

Prisbasbelopp fastställt av regeringen

2017-12-27 Regeringen fastställde den 16 november 2017 inkomstbasbeloppet till 62 500 kronor och inkomstindex till 170,73. Läs mer på regeringens webbplats  ...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

Regeringsuppdrag gällande frihetsberövade barn

2017-12-22 Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse, lämna förslag på åtgärder i syfte att förbättra situationen för barn som frihetsberövas. Arbetet ska utföras i nära dialog med Barnombudsmannen, Polismyndigheten och Socialstyrelsen samt...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

FUB driver fall om kontaktperson

2017-12-22 FUB och Funktionsrätt Sveriges projekt "Från snack till verkstad" har överklagat ett beslut om kontaktperson till kammarrätten.  FUB skriver på sin webbplats att mannen som bor i en gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet, har haft kontaktperson...

Läs hela inlägget

Forum för frivilliga samhällsarbetare

Läs och diskutera frågor som rör ditt lagreglerade frivilliguppdrag. Välkommen!