2017-06-12 | Omvärldsnotiser 2017

Svårt ersätta indragen kontaktperson

2017-06-12 

Norrköpings tidningar skriver om att personer i Valdemarsvik på särskilda boende nu känner oro för att förlora sin kontaktperson när kommunen nu omprövar insatsen. 

Kontaktpersonen Teresia Karlsson berättar för Norrköpings tidningar att hon har blivit uppringd av ledsna föräldrar och oroliga individer som upplever att de är i stort behov av det här stödet.

– Ja, så är det. Vi är trygga vuxna till individer med speciella behov som kanske inte har så stort socialt nätverk. Sina föräldrar har man ju rätt till och kommer förhoppningsvis även att ha runt sig så länge de lever. Mamma och pappa är den största tryggheten för en individ med speciella behov och personalen finns alltid runt dem. Men ibland kan man behöva få träffa någon annan kompis på fritiden. Besluten ställer stora krav på boendena och jag undrar om det finns personal till det idag? Att ersätta oss kontaktpersoner och göra det vi brukar göra tillsammans kräver högre bemanning och vad kommer det att kosta? Har personalen fått information om vad som nu krävs av dem? säger Teresia Karlsson i intervjun.

Läs artikeln i Norrköpings tidningar


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget