2017-11-07 | Omvärldsnotiser 2017

Svt lyfter fram kritik mot överförmyndare

2017-11-07

Var tredje överförmyndare har fått kritik av länsstyrelserna för stora brister med att ge ensamkommande barn och ungdomar en god man, visar en undersökning som SVT Nyheter gjort.

Svt nyheter skriver att det handlar om långa väntetider, dålig kontroll eller gode män som inte går att få tag på. Och för de ensamkommande kan bristerna få förödande följder.

Läs hela artikeln på Svt:s webbplats


2017-12-27

Omvärldsnotiser 2017

Prisbasbelopp fastställt av regeringen

2017-12-27 Regeringen fastställde den 16 november 2017 inkomstbasbeloppet till 62 500 kronor och inkomstindex till 170,73. Läs mer på regeringens webbplats  ...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

Regeringsuppdrag gällande frihetsberövade barn

2017-12-22 Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse, lämna förslag på åtgärder i syfte att förbättra situationen för barn som frihetsberövas. Arbetet ska utföras i nära dialog med Barnombudsmannen, Polismyndigheten och Socialstyrelsen samt...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

FUB driver fall om kontaktperson

2017-12-22 FUB och Funktionsrätt Sveriges projekt "Från snack till verkstad" har överklagat ett beslut om kontaktperson till kammarrätten.  FUB skriver på sin webbplats att mannen som bor i en gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet, har haft kontaktperson...

Läs hela inlägget