2019-01-10 | Omvärldsnotiser 2019

Utredning om insatser inom psykisk hälsa

2019-01-10

Socialministern har tagit emot slutbetänkandet om utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa.

Den särskilda utredaren Kerstin Evelius föreslår bland annat en tioårig strategi för psykisk hälsa för perioden 2020–2030,

Läs mer på regeringens webbplats


2019-01-18

Omvärldsnotiser 2019

FUB kritiska till kontaktperson som gruppaktivtet

2019-01-18 FUB är kritisk till LSS-utredningens förslag om assistans, inklusive förslaget rörande kontaktperson som gruppaktivitet. Så här skriver FUB i sitt debattinlägg i Sörmlands nyheter: "LSS-insatsen kontaktperson, som kan ha stor inverkan på en persons sociala liv och tillgång till samhället, har...

Läs hela inlägget


2019-01-15

Omvärldsnotiser 2019

Arvode inte inkomst enligt kammarrätt

2019-01-15 Kammarrätten i Jönköping har konstaterat att ersättning till kontaktperson inte ska räknas som inkomst. Kammarrätten skriver i domen att uppdraget kontaktperson närmast är att jämställa med ett förtroendeuppdrag och inte ett anställningsförhållande. Det aktuella fallet handlar om beräkningen av försörjningsstöd enligt...

Läs hela inlägget


2019-01-10

Omvärldsnotiser 2019

LSS-utredningen klar

2019-01-10 Betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen har idag överlämnats till övergångsregeringen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS. Om insatsen kontaktperson Utredningen föreslår att insatsen kontaktperson enligt LSS ska finnas...

Läs hela inlägget