2019-01-10 | Omvärldsnotiser 2019

Utredning om insatser inom psykisk hälsa

2019-01-10

Socialministern har tagit emot slutbetänkandet om utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa.

Den särskilda utredaren Kerstin Evelius föreslår bland annat en tioårig strategi för psykisk hälsa för perioden 2020–2030,

Läs mer på regeringens webbplats


2019-03-15

Omvärldsnotiser 2019

Dom: Kommunen inte bunden av åldersbedömning

2019-03-15 Kammarrätten i Jönköping konstaterar i en dom att kommunen inte är bunden av den åldersbedömning som Migrationsverket gjort utan kan själva ta ställning till den asylsökandes ålder. Genom beslut i kommunfullmäktige har en kommun bestämt att ensamkommande barn som fått sin...

Läs hela inlägget


2019-03-13

Omvärldsnotiser 2019

Rutiner ska förebygga ensamkommandes försvinnande

2019-03-13 Landets länsstyrelser har fått i regeringsuppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för att stärka skyddet kring ensamkommande barn och skapa rutiner som förebygger att ensamkommande barn försvinner. Under 2019 publicerar länsstyrelserna uppdaterade handlingsplaner. Handlingsplanerna ska finnas publicerade på respektive länsstyrelses webbplats. På...

Läs hela inlägget


2019-03-11

Omvärldsnotiser 2019

Domar om god mans entledigande

2019-03-11 Två viktiga domar behandlar frågan om god man har rätt att bli entledigad trots att överförmyndaren inte lyckats rekrytera ny god man samt förutsättningarna för att anordna ett godmanskap. Högsta domstolen: Överförmyndaren aktualiserade ärendet hos tingsrätten genom att ansöka om upphörande av...

Läs hela inlägget