2021-10-07 | Omvärldsnotiser 2021

Utredning ska granska SiS- och HVB-hem

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning för att granska förhållandena på SiS- och HVB-hem. Bland annat ska man se över och säkerställa personalens kompetens. Detta efter flera larm om missförhållanden på hem för vård och boende (HVB) och på Statens institutionsstyrelse (SiS).

– Det vilar ett stort ansvar på samhället när barn och unga placeras i vård utanför det egna hemmet. Vården måste vara trygg, säker och av god kvalitet. Trots det vet vi att det förekommer allvarliga brister. Därför tillsätter vi nu en bred utredning för att förbättra kvaliteten vid placeringar, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Utredningensom kommer att ledas av riksdagsledamoten Carina Ohlsson (S), beräknas vara klar i maj 2023.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens hemsida:

 


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2021

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2021

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2021

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget