2019-03-07 | Omvärldsnotiser 2019

Vallokaler ska bli tillgängligare

2019-03-07

Flera vallokaler var bristfälliga för personer med olika typer av funktionsnedsättningar under valet i höstas. Lokalerna göras mer tillgängliga till europaparlamentsvalet som sker i vår, uppger Sveriges radio.

Valdeltagandet är lägre bland personer med funktionsnedsättningar, enligt en undersökning från Statistiska centralbyrån. Myndigheten för delaktighet gjorde en inventering på närmare 200 vallokaler runt om i Sverige i samband med valet förra hösten. Höga trösklar, avsaknad av tillgängliga parkeringsplatser och tillgängliga toaletter var vanliga brister.
Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet, menar att kommunerna måste skärpa sig eftersom det är de som, enligt vallagen, ansvarar för tillgängliga röstningslokaler.

Läs mer på Sveriges radios webbplats


2019-03-20

Omvärldsnotiser 2019

Regeringen ger förslag kring villkorlig frigivning

2019-03-20 Regeringen föreslår att Kriminalvården ska få stärka möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder för personer som friges villkorligt från ett fängelsestraff. Förslagen ges i en proposition. Förslagen innebär bland annat att övervakningstiden efter villkorlig frigivning förlängs, att möjligheten att föreskriva villkor...

Läs hela inlägget


2019-03-15

Omvärldsnotiser 2019

Dom: Kommunen inte bunden av åldersbedömning

2019-03-15 Kammarrätten i Jönköping konstaterar i en dom att kommunen inte är bunden av den åldersbedömning som Migrationsverket gjort utan kan själva ta ställning till den asylsökandes ålder. Genom beslut i kommunfullmäktige har en kommun bestämt att ensamkommande barn som fått sin...

Läs hela inlägget


2019-03-13

Omvärldsnotiser 2019

Rutiner ska förebygga ensamkommandes försvinnande

2019-03-13 Landets länsstyrelser har fått i regeringsuppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för att stärka skyddet kring ensamkommande barn och skapa rutiner som förebygger att ensamkommande barn försvinner. Under 2019 publicerar länsstyrelserna uppdaterade handlingsplaner. Handlingsplanerna ska finnas publicerade på respektive länsstyrelses webbplats. På...

Läs hela inlägget